II warsztatowe spotkanie w ramach projektu "Mobilny Absolwent"

   W dniu 05.12.2014 r. w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze, odbyło się drugie spotkanie warsztatowe pomiędzy wykładowcami przedmiotów zawodowych ZST a instruktorami niemieckimi w trakcie praktyk zawodowych w bbw we Frankfurcie nad Odrą.

   W spotkaniu udział wzięli, ze strony ZST: nauczyciele – Izabela Wilczyńska - nauczyciel w dziedzinie ochrony środowiska, Mariusz Kita – nauczyciel w dziedzinie podstaw techniki
i automatyki, Jarosław Ciągło – nauczyciel w dziedzinie elektryki, Mirosław Wyderkiewicz – nauczyciel w dziedzinie gazownictwa oraz asystent kierownika projektu Katarzyna Przybyła, specjalista ds. szkoleń i promocji Sylwester Buczyński i dyrektor szkoły Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz; ze strony bbw: kierownik ds. projektów międzynarodowych Marta Gębala, Rainer Schowte – nauczyciel w dziedzinie ochrony środowiska, Thomas Powelleit – nauczyciel w dziedzinie mechaniki oraz Hans Jurgen Burau – kierownik działu szkoleń zawodowych. 

   Celem spotkania była analiza efektów jakie przyniosły praktyki zawodowe w bbw oraz określenie w jakim stopniu wpłynęły one na przygotowanie UP do zbliżających się egzaminów kwalifikacyjnych.

 
Katarzyna Przybyła