PRAKTYKA WE FRANKFURCIE – TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA:18-22.11.2013

  Głównym tematem  praktyk były informacje o odnawialnych źródłach energii jakimi są  fotowoltaika. Jest to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Uczennice wykonywały ćwiczenia praktyczne z modułami fotowoltaicznymi. Mierzyły napięcie i natężenie modułów. Obliczały ich moc przy szeregowym i równoległym ich łączeniu. Wykonywały także ćwiczenie z budową turbiny wiatrowej, gdzie również mierzyły napięcie oraz  obliczały moc turbiny. Przeprowadziły także doświadczenie z ogniwem paliwowym.  
Dzięki współpracy bbw z lokalnymi firmami uczennice miały okazję zwiedzić park solarny w miejscowości Neuhardenberg, gdzie znajduje się  największa elektrownia słoneczna w Europie. Farma  składa się z 660 tysięcy modułów o ogólnej mocy 145MW(megawatów). Obecnie zaopatrza ona w prąd około 40 tysięcy gospodarstw domowych.
Przy okazji pobytu w miejscowości Neuhardenberg mogliśmy  obejrzeć jeden z niewielu zachowanych w całości zabytków klasycyzmu w Brandenburgii,  zespół pałacowy wraz z kościołem , dzieło najwybitniejszego architekta niemieckiego tej epoki, Karla Fryderyka Schinkla.
W jednym z budynków znajduje się stała ekspozycja poświęcona  historii Niemiec. Miejsce to związane jest z nazwiskiem patrona - księcia Augusta von Hardenberga i zaczyna się od roku 1786, kiedy to zespół pałacowy został wybudowany. Historia tego miejsca towarzyszy rozkwitowi i upadkowi dynastii Hohenzollernów i nosi ślady okresu III Rzeszy, a także 40-tu lat socjalizmu. (więcej na stronie www.schlossneuhardenberg.de)