REALIZACJA PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO …” W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 w Zespole Szkół Technicznych

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT. W realizacji działań projektowych w Zespole Szkół Technicznych uczestniczą aktywnie uczniowie i nauczyciele; w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 zrealizowano przedsięwzięcia:

Dla technika logistyka zrealizowano kurs „Czas pracy kierowcy” dla 20 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika logistyka zrealizowano kurs „Czas pracy kierowcy” dla 10 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika mechanika zrealizowano kurs „Spawanie gazowe” dla 6 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika mechanika zrealizowano kurs „Spawanie elektryczne” dla 9 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika mechanika zrealizowano kurs „Obsługa programu AutoCad” dla 7 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika logistyka, mechanika i elektryka zrealizowano kurs operatorów wózków jezdniowych dla 11 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika logistyka, mechanika i elektryka zrealizowano kurs operatorów wózków jezdniowych dla 10 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego

Firma TOM realizowała na bieżąco kursy prawa jazdy, w II semestrze uczestniczyło w kursie 14 osób ZST.

ZIPH zorganizowała staże wakacyjne dla 38 uczniów i 1 nauczyciela.

Dla 54 uczniów Zespołu Szkół Technicznych przeprowadzono badania IPD na platformie internetowej.