DRODZY RODZICE!, UCZNIOWIE, PRACOWNICY SZKOŁY!!

W związku z pandemią oraz ogłoszeniem strefy czerwonej w całym kraju, ogłoszone zostały nowe zasady bezpieczeństwa. Zgodnie z nimi oraz na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w dniach 26.10 – 1.11.2020 r. Zespół Szkół Technicznych przechodzi na tryb nauczania zdalnego. 

Zajęcia zdalne odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji, a główną formą pracy ucznia z nauczycielem będzie platforma Classroom. Podstawową formą kontaktu między opiekunami uczniów, a wychowawcami, innymi nauczycielami oraz dyrekcją pozostaje Dziennik elektroniczny. 

Na bieżąco będziemy Państwa informować o dalszych poczynaniach, wynikających z aktualizowanych na bieżąco przepisów. 

Mariusz Kita

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych