KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Uwaga!

Do 9 kwietnia 2021 wszystkie klasy będą realizowały zajęcia wyłącznie w formie zdalnej. Organizacja lekcji po tym terminie zostanie ogłoszona po Świętach Wielkanocnych.

Uczniowie klas czwartych – możliwa jest organizacja konsultacji przygotowujących do egzaminów maturalnych po wcześniejszym zgłoszeniu się do nauczycieli prowadzących zajęcia.