Porozumienie o współpracy z V Kresowym Batalionem Saperów w Krośnie Odrzańskim

Dowódca batalionu ppłk Jarosław Szczypiorski i dyrektor ZST Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz potwierdzili swoimi podpisami zawarcie porozumienia o współpracy w dniu 13.06.2013. Na tej podstawie powstanie w naszej szkole kolejna klasa wojskowa, tym razem w zawodzie technik mechanik.

Współpraca ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, wychowanie patriotyczne i edukację obronną młodzieży, upowszechnianie tradycji oraz wzajemnej promocji. Ponadto obejmować będzie integrowanie środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej, rozwijanie predyspozycji uczniów oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, rocznicowym i sportowym.


Nawiązaniem współpracy, przygotowaniem porozumienia i ustaleniem form wspólnych działań zajęli się nauczyciele przedmiotów zawodowych Krzysztof Rogowski i Mariusz Kita.