Współpraca ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

W dniu 12 czerwca 2013 zostało podpisane porozumienie o współpracy między Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (oddział w Zielonej Górze) a Zespołem Szkół Technicznych. Ze strony SIMP obecni byli: prezes oddziału inż. Wiktor Obuchowicz, vice-prezes inż. Ireneusz Plewiński oraz dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego inż. Edward Brzózka. Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor szkoły mgr Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz oraz nauczyciel przedmiotów mechaniczno-mechatronicznych mgr inż. Mariusz Kita.

Celem porozumienia jest m.in. doskonalenie kształcenia w ZST, wzbogacanie form i treści kształcenia zawodowego oraz wzajemna promocja . Oddział SIMP będzie organizował wykłady, pokazy, seminaria i wycieczki zawodowe. Pomoże także nauczycielom i uczniom zdobywanie i potwierdzanie uprawnień państwowych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, energetycznych i gazowych. Możliwe będzie również promowanie szkoły poprzez organizowanie konkursów „TECHNIK ABSOLWENT ROKU” na poziomie regionalnym i krajowym.


Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Obie strony przedstawiły swoje możliwości i zobowiązały się do aktywnej współpracy. Na koniec spotkania nasi goście zapoznali się ze stanem pracowni szkolnych.