UCZYMY SIĘ DLA POLSKIEJ ENERGETYKI!

W poniedziałek 18 czerwca 2018r. klasa 1TE technikum elektrycznego odbyła zajęcia na terenie Elektrociepłowni Zielona Góra. Było to pierwsze spotkanie z całego cyklu które będą realizowane w ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Elektocieplownią Zielona Góra S.A. a Zespołem Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze.

Poniedziałkowe zajęcia podzielone były na dwie części, pierwsza w formie wykładu z elementami pokazu nt. technicznych rozwiązań stosowanych przez zakład oraz o perspektywach rozwojowych elektrociepłowni. Zajęcia prowadzone w przystępnej formie wzbudziły duże zainteresowanie, szczególne wrażenie zrobiły na nas prezentowane  wartości liczbowe generowanych mocy, zapotrzebowania na paliwa, kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w zakładzie itd. Druga część zajęć to poglądowa wycieczka po obiekcie. Obejrzeliśmy pomieszczenia bloku gazowo – parowego, dyspozytornię i inne.

Kolejne etapy  współpracy zakładają  odbywanie miesięcznych staży zawodowych w E.C. Zielona Góra S.A. ( już w lipcu i sierpniu czworo uczniów klasy odbędzie płatne miesięczne staże), zajęcia dydaktyczne  na terenie i w oparciu o bazę E.C., odbywanie praktyk zawodowych, wspólne akcje promocyjne itp.

Współpraca pomiędzy Elektocieplownią Zielona Góra S.A. a Zespołem Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze zaplanowana została na najbliższe lata, tak aby również kolejne roczniki uczniów naszej szkoły mogły z niej skorzystać.

Zapraszamy do nauki w technikum elektrycznym w ZST.       

                                                                                                                                             Pracownicy EC ZG

Zespół elektryków ZST.