POŻEGNANIE JANINY KOSOWICZ

„ Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.

Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez.

I są takie osoby na myśl  o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień…”

 

 

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  24 lipca 2020r. zmarła

Ś.P.  Pani Janina Kosowicz – nauczyciel, pedagog, wychowawca

Żegnamy Cię, jako członka szkolnej rodziny, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży, wspaniałego pedagoga i koleżankę.

Pozostawiłaś w historii szkoły pięknie zapisaną kartę.

Dziękujemy za pracę i trud wniesiony w wychowanie młodego człowieka. Zawsze
z troską pochylałaś się nad tymi, którzy potrzebowali pomocy. Tylko wielki przyjaciel nie czeka na prośbę o pomoc, zawsze wspiera w potrzebie, nieszczęściu, chorobie
i w każdej, najdrobniejszej sprawie. Wiemy o tym my wszyscy i nasi uczniowie.

Umiałaś słuchać dorosłych i dzieci. Nigdy nie pozostałaś obojętna wobec problemów
i zwykłych radości. Cieszyłaś się autorytetem zarówno wśród uczniów, jak i grona pedagogicznego. Twoi dawni uczniowie do dziś ciepło i serdecznie Cię wspominają.

Zachowamy Cię  w naszych sercach i wdzięcznej  pamięci.

Składamy wyrazy współczucia i łączymy się w  bólu z Twoimi  najbliższymi.

 

Dyrekcja , Grono Pedagogiczne,

 Pracownicy Administracji,   Uczniowie  i Rodzice ZST