ORGANIZACJA OSTATNIEGO TYGODNIA NAUKI

Informacje dla uczniów

W dniach 22 – 25 czerwca nie będzie lekcji. Będą to dni wolne od zajęć dydaktycznych w związku z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i kończącymi się egzaminami maturalnymi.

Rozdanie świadectw

odbędzie się na spotkaniach z wychowawcami według harmonogramu:

26 czerwca

 • 9.00 – klasa 1LAP, A.Żelek, sala 311
 • 9.00 – klasa 1ELG, E.Wasielewska, sala 222
 • 10.00 – klasa 1MP, A.Chalecka, sala 207
 • 10.00 – klasa 1ELP, I.Filar, sala 212
 • 11.00 – klasa 1MG, A.Sokołowska, sala 306
 • 11.00 – klasa 2LWA, M.Kozłowska, sala 216
 • 12.00 – klasa 3E, J.Ciągło, sala 113
 • 12.00 – klasa 3LWA, M.Sokołowski, sala 218

29 czerwca

 • 10.00 – klasa 1LAG, E.Michalak, sala 312
 • 10.00 – klasa 2MW, M.Cicha, sala 206
 • 10.00 – klasa 2EL, E.Markiewicz, sala 307
 • 11.00 – klasa 3MW, L.Hoffman, sala 214
 • 11.00 – klasa 3LWB, J.Babiś, sala 208

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca o godzinie 8:00 w Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego