KONKURS "POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY" ROZSTRZYGNIĘTY.

21 lutego 2019 r. odbył się finał regionalny VI edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs ten jest formą popularyzacji programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów. W tegorocznych rozgrywkach na szczeblu regionalnym udział wzięło 36 laureatów etapu szkolnego z 18 placówek. Zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 35 pytań z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia.

Naszą szkołę reprezentowali: Magdalena Olszówka i Dawid Dobrzański.

Wszystkich uczestników konkursu uhonorowano okolicznościowymi dyplomami, a laureatów  dodatkowo nagrodami rzeczowymi.