Z WIZYTĄ W KLASACH WOJSKOWYCH

W piątek, 5 października w naszej szkole pojawiło się wielu znakomitych gości. W związku z realizacją „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” odwiedzili nas: Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON – Pan Waldemar Zubek, Lubuski Kurator Oświaty- Pani Ewa Rawa, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – płk Grzegorz Dyrka, Wojskowy Komendant Uzupełnień – ppłk Adam Kozar, oraz przedstawiciele ww. instytucji wojskowych – ppłk Mirosław Wadowski i mjr Ireneusz Wilińśki. Wizyta rozpoczęła się od pokazu musztry w wykonaniu Szkolnej Kompani Reprezentacyjnej którą dowodził Daniel Kuczak z klasy 3LWA. Po prezentacji kompani, Dyrektor BdSP, w krótkim wystąpieniu wskazał na wyskoki poziom technicznego wykonania pokazu. Następnie goście zwiedzili szkolne pracownie i udali się do Sali przygotowanej do prowadzenia zajęć z przedmiotu „edukacja wojskowa”. W sali odbyło się spotkanie z uczestniczącą w „Programie pilotażowym” klasą 3LWA (3LWB i 3TMW przebywa obecnie na praktyce zawodowej). Uczniowie mogli podzielić się przemyśleniami, oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. W trakcie spotkania, Dyrektor Zubek, spontanicznie zaproponował, aby któryś z uczniów rozłożył znajdujący się na wyposażeniu szkoły przekrój karabinka AKS. Realizacji tego zadania, ochotniczo podjęła się uczennica klasy 4LWB – Nikola Gąsiorek. Na koniec wizyty odbyła się dyskusja i wymiana doświadczeń pomiędzy ww. gośćmi, a Dyrekcją szkoły wraz z koordynatorami edukacji wojskowej.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wizyty, oraz naszym uczniom za wzorową dyscyplinę serdecznie dziękujemy.