ZAJĘCIA OTWARTE Z PRZEDMIOTÓW ELEKTRYCZNYCH I LOGISTYCZNYCH

W ramach zajęć otwartych dla  szkół podstawowych i gimnazjów 5 października 2018 r. gościliśmy  w naszej szkole Uczniów i Nauczycieli   Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze. Podczas krótkich zajęć warsztatowych w pracowniach montażu i eksploatacji maszyn, urządzeń  i instalacji  elektrycznych (nauczyciel prowadzący mgr inż. Jarosław Ciągło) nasi Goście uruchamiali modele instalacji elektrycznych, układów sterowania zespołami napędowymi, instalacji fotowoltaicznych oraz dokonywali pomiarów i obliczeń w obwodach elektrycznych. Brali również udział w części zajęć z przedmiotu „Pomiary elektryczne i elektroniczne” w klasie 1.

Natomiast w  pracowni przedmiotów logistycznych ( nauczyciel prowadzący mgr inż. Agnieszka Ciągło) rozwiązywali zadania z zakresu formowania ładunków oraz uzupełniali dokumentację magazynowąi faktury.

Trzecia grupa przyglądała się zajęciom w pracowni przedmiotów gazowniczych (nauczyciel prowadzący Jarosław Deręgowski) podczas zajęć z klasą czwartą. Szczególne zainteresowanie wzbudziło  bogate wyposażenie tej pracowni.

 

Wszystkim uczestnikom warsztatów bardzo podobała się ta forma zapoznania się z naszą  ofertą edukacyjną   – mogli z bliska przyjrzeć się szkole, wyposażeniu, a przede wszystkim porozmawiać z naszymi uczniami. Każdy z Gości otrzymał pakiet ulotek promujących zawody.

Oczywiście zajęcia te nie mogłyby się odbyć bez naszych wspaniałych pomocników z klas 1 Te, 2 Te, 1 TLWA,4 Ga oraz 4 TLWA, którym serdecznie dziękujemy.

Specjalne podziękowania również dla Pani Anny Włodarczyk za pomoc w sprawach organizacyjnych, dla Pani Sylwii Wiśniewskiej, która opowiadała naszym Gościom o projektach realizowanych w naszej szkole oraz dla Pani Jolanty Jenek za przekazanie kompletu informacji o funkcjonowaniu naszej szkoły i dostępnych kierunkach.

Bardzo chcielibyśmy, aby zajęcia w takiej formie miały charakter cykliczny – SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW Z INNYCH SZKÓŁ. 

Materiał opracowała : A.Ciągło