„BĄDŹ DOBRY JAK CHLEB…”

Inicjatywą otwierającą działalność szkolnego koła Caritas była ogólnopolska akcja „Bądź dobry jak chleb”, zorganizowana dnia 20 września 2018r. w naszej szkole. Wolontariusze – Nicol Cielecka, Jakub Mądrawski, Karol Sobczuk, Sylwia Cegłowska, Marta Salwerowicz, Natalia Szyszka, Paweł Kowalski i Julka Ceremuga – z koszami pełnymi świeżego pieczywa udali się do sal lekcyjnych, by podzielić się chlebem z wszystkimi uczniami i nauczycielami oraz zapoznać z misją tej akcji. Wcześniej przygotowali także gazetkę informującą o genezie przedsięwzięcia i twórcy pomysłu – o św. Bracie Albercie Chmielowskim. Natomiast członkowie, ukonstytuowanego dwa dni wcześniej, Zarządu Caritas rozdzielili kromki chleba wśród Dyrekcji ZST i pozostałych pracowników.

Celem akcji było wyeksponowanie chleba jako pokarmu powszedniego każdego człowieka. Rozdawanie kromek chleba to symboliczne dzielenie się tym, co mamy, np. czasem, zdolnościami, dobrym słowem, pieniędzmi, rzeczami materialnymi. Hasło „Być dobrym jak chleb” oznacza bycie człowiekiem sprawiedliwym, uczciwym, chętnym do pomocy bliźniemu, prawdomównym, zwyczajnie dobrym i  bezinteresownym.

Mamy nadzieję, że wspólne jedzenie chleba stał

o się dla każdego zaproszeniem do przekazywania własnego bogactwa potrzebującym. Żyjąc dla innych i służąc innym stajemy się przecież takim „chlebem”.

Opiekunowie SKCaritas