BADANIA LEKARSKIE MECHANIKÓW

23.08.2021 od 8.30 odbędą się badania lekarskie uczniów przyjętych na kierunek TECHNIK MECHANIK i TECHNIK MECHANIK LOTNICZY wg harmonogramu wywieszonego w szkole. Należy zabrać ze sobą kartę zdrowia oraz „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka” (do pobrania w sekretariacie szkoły).

Uczniowie, którzy nie będą mogli przyjechać do szkoły w tym terminie, proszeni są o pobranie z sekretariatu szkoły skierowania na badania i umawianie się indywidualnie z lekarzem z przychodni WOMP.

Prosimy, aby każdy uczeń posiadał maseczkę ochronną.