WAŻNE INFORMACJE O FORMIE PRZEPROWADZANIA EGAMINÓW

W zakładce "nowa matura" zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzania egzaminów w roku 2020.

W obowiązku każdego zdającego jest zapoznanie się i przestrzeganie wytycznych!

Link prowadzący bezpośrednio do strony znajduje się - TUTAJ