INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Zgodnie z tradycją rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło podczas uroczystego apelu, poprzedzonego mszą św. w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Na uroczystym apelu nie zabrakło zaproszonych gości, przede wszystkim przedstawicieli współpracujących ze szkołą jednostek i instytucji wojskowych – 5 Kresowego Batalionu Saperów, 12 Wielkopolskiej Brygady WOT, oraz Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień. Zebrani dnia 3 września przed szkołą uczniowie, nauczyciele  oraz zaproszeni goście, przy udziale kompanii reprezentacyjnej ZST i pocztu sztandarowego, wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Następnie wszyscy obecni oklaskami powitali obejmującego urząd Dyrektora ZST pana Mariusza Kitę oraz  Wicedyrektor panią Romę Rypson-Goludę. Przedstawiciele grona pedagogicznego wręczyli Dyrekcji kwiaty oraz złożyli życzenia wielu sukcesów w pracy, powodów do dumy z osiągnięć absolwentów oraz wspaniałej współpracy z kadrą i pracownikami szkoły.

W swoim inauguracyjnym wystąpieniu pan Dyrektor zwrócił się do uczniów poszczególnych klas i przypomniał o wyzwaniach oraz szansach stojących przed nimi. Wiele uwagi poświęcił czwartoklasistom, których czeka życiowy sprawdzian decydujący o dalszych wyborach. Na koniec zaprosił wszystkich do włączenia się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez udział w inicjatywach organizowanych w związku z tym przedsięwzięciem.

Dźwięk pierwszego dzwonka stał się oficjalnym znakiem otwarcia nowego roku szkolnego.