COPERNICUS GETS QUALIFIED

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych został przygotowany przez zespół  projekt z programu Erasmus+, KA1-Mobilność edukacyjna kadry edukacji szkolnej „Kopernik się kwalifikuje”. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację.

W okresie od 01.10.2020r. do 31.12.2021r. wykonywane są działania projektowe. Projekt realizują w szkole Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman oraz Adam Łobaczewski, Iwona Filar, Monika Kozłowska, Agnieszka Chalecka.

 

Koordynatorzy projektu chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących projektu, którego realizacja wpłynie na:

- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez poznawanie nowoczesnych technologii TIK,

- podniesienie umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego,

- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,

- podniesienie sprawności i jakości komunikowania się  w języku angielskim,

- rozwój osobisty nauczycieli,

- efektywne porozumiewanie się w zespole i budowanie więzi,

- szerzenie idei kształcenia się przez całe życie,

- wzrost prestiżu macierzystej placówki w mieście i regionie,

- zwiększenie europejskiego wymiaru edukacji zawodowej  w Zespole Szkół Technicznych,

- szerzenie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur i zachowań.

Projekt uzyskał numer 2020-1-PL01-KA101-079298, a jego tytuł brzmi „Kopernik się kwalifikuje”.

Celem projektu jest: MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ.

Dofinansowanie do projektu z UE wynosi: 15 314,10 Euro.