NOWA PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2 października uczniowie wybierali nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Jedynym kandydatem była Dominika Kostrzewa z kl. 3 TLWA. Przygotowano 395 kart do głosowania, które zawierały pytanie: Czy popierasz kandydaturę Dominiki Kostrzewy z kl. 3 TLWA na stanowisko Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego? Wynik głosowania wygląda następująco: oddano 277 głosów, co stanowi 70,1% spośród wszystkich uprawionych do głosowania. 276 głosów (99,6%) było ważnych, a 1 głos (0,4%) był nieważny. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 200 uczniów, co stanowi 72,5%. Negatywnie na pytanie odpowiedziało 76 osób, czyli 27,5% uczniów.

Do 30 października Dominik jest na praktykach zawodowych – do tego czasu stanowisko przewodniczącego SU nadal pełni Oskar Piwecki z kl. 4 TLWA. W najbliższym czasie Samorząd Uczniowski powoła nowy zarząd oraz przedstawi plan działań na rok szkolny 2020/2021. Gratulujemy i życzymy sukcesów :)