AKTUALNOŚCI

PODSUMOWANIE - MAJ, CZERWIEC, LIPIEC

  • maj 2017 - 7 osób z klasy IVGS ukończyło kurs „Uprawnienia gazowe E dla konserwatorów urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu 5kPa (wewnątrz budynku)”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.

 

  • czerwiec 2017 – 10 osób z klas II i III logistycznych ukończyło kurs „Operator wózków widłowych”. 7 osób z klasy II i III mechanicznej ukończyło kurs „Spawanie MAG”, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

 

  • lipiec/sierpień 2017 - 12 osób z klas II, III i IV uczestniczyło w stażach
    koordynowanych przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową.