IV EDYCJA

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Technicznych organizuje  czwartą edycję międzyszkolnego konkursu „Z egzaminem zawodowym na Ty”. Nadrzędnym celem konkursu jest uaktywnienie młodzieży w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, które ma służyć przygotowaniu do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Poprzez formułę konkursu oraz wykorzystaną tematykę, będziemy starali się nie tylko poszerzyć wiedzę zawodową młodzieży, ale także oswoić uczniów z egzaminem zawodowym.

Po raz czwarty patronat nad naszym konkursem objął
 Lubuski Kurator Oświaty

Konkurs prowadzony będzie w miesiącach od października 2013r. do marca 2014r. i skierowany jest do klas III i IV technicznych szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego kształcących w zawodach technik handlowiec i technik ekonomista. Dla obu poziomów kształcenia prowadzony będzie wspólny ranking oraz przygotowane będą jednakowe zestawy do rozwiązania.