III EDYCJA

  Z egzaminem zawodowym na Ty

W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Technicznych organizuje  trzecią edycję międzyszkolnego konkursu „Z egzaminem zawodowym na Ty”. Nadrzędnym celem konkursu jest uaktywnienie młodzieży w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, które ma służyć przygotowaniu do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Poprzez formułę konkursu oraz wykorzystaną tematykę, będziemy starali się nie tylko poszerzyć wiedzę zawodową młodzieży, ale także oswoić uczniów z egzaminem zawodowym.

Po raz trzeci patronat nad naszym konkursem objął
 Lubuski Kurator Oświaty


Konkurs prowadzony będzie w miesiącach od października 2012r. do marca 2013r. i skierowany jest do klas III i IV technicznych szkół ponadgimnazjalnych
z województwa lubuskiego kształcących w zawodach technik handlowiec i technik ekonomista. Dla obu poziomów kształcenia prowadzony będzie wspólny ranking oraz przygotowane będą jednakowe zestawy do rozwiązania.

Regulamin     Harmonogram    Karta zgłoszenia
 

Sprawozdanie z I etapu III edycji Międzyszkolnego Konkursu „Z egzaminem zawodowym na Ty” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z II etapu III edycji Międzyszkolnego Konkursu „Z egzaminem zawodowym na Ty” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty