„PARADA OSZUSTÓW” na 60 – lecie ZST

Z okazji jubileuszu szkoły organizowane są różne ciekawe przedsięwzięcia. Jednym z nich było spotkanie młodzieży z byłymi pracownikami szkoły pt: „Ocalić od zapomnienia”. Uczniowie poznali historię „szkoły na górce” od osób, które tworzyły tę placówkę na przestrzeni lat.

W poniedziałkowe przedpołudnie w małej sali gimnastycznej spotkali się ci sami uczniowie, aby wziąć udział w konkursie wiedzy o historii ZST.  Rywalizacja między grupami miała charakter zabawy,  ale ułożone przez organizatorki pytania miały sprawdzić, jaką wiedzę wynieśli uczniowie ze spotkania „Ocalić od zapomnienia”.  Miłym zaskoczeniem były dobre odpowiedzi, co świadczyło o zapamiętaniu wielu ważnych  informacji o naszej szkole.

„Parada oszustów” to zabawa, która ma na celu wprowadzenie osób grających w błąd, przekonanie ich, że może jednak mylą się co do swoich odpowiedzi. Pokerowe twarze jury nie ułatwiały uczniom zadania, jednak i tak większa część zadań została rozwiązana poprawnie. W jury zasiadły panie: Beata Jóźwiak, Anna Roszak i Ines Fronczyk-Zelisko. Zwycięzcy uczniowie nie dali się zwieść jury. I miejsce zajęli: Ola Kornalska, Natalia Olszewska, Dominik Fabisiak, Marek Szekalski.                                                                                                                     

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę!

Organizatorki: Beata Jóźwiak i Ines Fronczyk-Zelisko