KOMUNIKAT DYREKTORA - PRZEDŁUŻONA PRZERWA W NAUCZANIU STACJONARNYM

Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.
Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej
www.gov.pl/edukacja.