2 KWIETNIA 2020r. to ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU – POLSKA NA NIEBIESKO

2 KWIETNIA 2020r. to ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU – POLSKA NA NIEBIESKO

Zespół Szkół Technicznych dołączył do akcji Polski na niebiesko – uczniowie, nauczyciele i sympatycy naszej szkoły przekazali symboliczne gesty wsparcia osobom z autyzmem i ich najbliższym. KLIKNIJ I ZOBACZ (ZDJĘCIE)

Dzięki wiedzy i świadomości możemy wspólnie budować zrozumienie i akceptację dla osób z autyzmem.

LEKCJA Z AUTYZMU

OBEJRZYJ: kliknij tu (prezentacja PDF)

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje 400 tysięcy osób z autyzmem. To oznacza, że każdy z nas może znać taką osobę lub rodzinę, w której jest osoba z autyzmem. Dlatego warto zwiększyć świadomość na ten temat.” Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na http://jim.org/autyzm/czym-jest/

„...Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu”

Źródło: https://www.polskananiebiesko.pl/

Jolanta Jenek – pedagog szkolny