TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

W minionym tygodniu obchodziliśmy 68. Tydzień Miłosierdzia, któremu towarzyszyło hasło „Kościół domem miłosierdzia”. Inspiracją do pogadanek dotyczących wolontariatu stała się przypowieść „Miłosierny Samarytanin” zaprezentowana przez uczniów w formie pantomimy. Jednym z głównych celów obchodzonego w Polsce od 1945 roku Tygodnia Miłosierdzia jest formacja serc i sumień katolików w duchu Bożej i braterskiej miłości.
                                                              Wanda Trzeciak