ŚLUBOWANIE KADETÓW KLAS WOJSKOWYCH 2021r.

Po Ślubowaniu! Tą komendą zakończyła się najważniejsza cześć dzisiejszej uroczystości.

Uroczyste słowa przysięgi na Sztandar Zespołu Szkół Technicznych składa każdy kadet wojskowej klasy mundurowej z których słynie nasza szkoła. W tym roku uroczyste śluby złożyło około 100 uczniów. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną organizacja uroczystości nie była możliwa w ostatnich latach, a i obecnie musieliśmy sprostać wielu wyzwaniom związanym z reżimem sanitarnym. Czas w którym odbywała się uroczystość także nie jest przypadkowy, bo związany jest z corocznymi obchodami Dnia Niepodległości.

Punktualnie o godzinie 12:00 na placu przed szkołą ustawiły się pododdziały złożone z kadetów należących do poszczególnych klas. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły w asyście Szkolnej Kompanii Honorowej, podniesiona została Flaga Państwowa, oraz odśpiewany Hymn Państwowy. Następnie meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości złożył Dyrektorowi Szkoły nauczyciel edukacji wojskowej Pan Dawid Matusiak. Dyrektor szkoły – Pan Mariusz Kita przywitał wszystkich zgromadzonych. Byli to nie tylko składających przysięgę, ale także wszyscy pozostali uczniów, nauczycieli, oraz licznie zgromadzonych rodziców i widzów. Nie zabrakło też miejsca na wyróżnienia które otrzymało 5 najbardziej zasłużonych kadetów z klas IV. Byli to: Gabriel Bakalarski, Patryk Burman, Nikolas Janiak, Nikola Laskowska i Jakub Woźniak. Po części oficjalnej rozpoczęła się cześć artystyczna, a w niej pokaz musztry paradnej w wykonaniu Szkolnej Kompani reprezentacyjnej, oraz prezentacja działań taktycznych w wykonaniu naszych kadetów.  Na koniec zgromadzeni mogli posłuchać pieśni patriotycznych śpiewanych przez naszą wybitną wokalistkę -Julię Kułagę. Po zakończeniu Uroczystości uczniowie rozeszli się do klas. Uroczystość zorganizował i prowadził koordynator innowacji „klasa wojskowa” Pan Grzegorz Mentel. Profesjonalne zdjęcia z uroczystości wykonał Pan Dariusz Biczyński.