UCZCILIŚMY PAMIĘĆ DOWÓDCÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

W niedzielę 25.10.2021r. oddaliśmy hołd współtwórcom polskiej niepodległości podczas Mszy Świętej odprawionej w intencji śp. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego z okazji 154. rocznicy Jego urodzin i 84. rocznicy śmierci oraz śp. gen. Stanisława Taczaka w 61. rocznicę śmierci. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas mundurowych 1L, 2LA, 2MM, 3MP, którzy stanowili asystę podczas tego szczególnego nabożeństwa. Poczet sztandarowy ZST reprezentowali Gabriel Bakalarski, Przemysław Siwek, Kacper Sterlikow, natomiast Michał Borowczak, Kamila Suchocka, Martyna Sierocka poczet Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919  Koło nr 5 w Zielonej Górze.

Celebrujący Mszę Św. ksiądz Prałat Jan Pawlak przypomniał o dokonaniach głównodowodzącego siłami powstańczymi od 16 stycznia 1919 roku Józefa Dowbor-Muśnickiego, który poprowadził nowo utworzoną Armię Wielkopolską do zwycięstwa nad Niemcami. Wcześniej zreorganizował oddziały powstańcze, wprowadził żelazną dyscyplinę w armii, liczącej w szczytowym momencie blisko 110 tysięcy żołnierzy. Generał S. Taczak, jak sam o sobie mówił - dowódca z przypadku - uporządkował struktury armii powstańczej przyczyniając się tym samym do przyszłego sukcesu.

Zwycięstwo Wielkopolan miało szczególny znaczenie dla odradzającej się II Rzeczypospolitej. Wpłynęło zarówno na ukształtowanie zachodniej i północnej granicy wolnej Polski, jak też dawało wiarę, że poniesiony trud w walce o Ojczyznę przyniesie oczekiwany sukces. Bohaterowie stanowią dla współczesnych wzór heroizmu, poświęcenia, wierności ideałom wolnościowym.

Ewa Michalak i Roma Rypson-Goluda