NARODOWE CZYTANIE 2021 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkaliśmy się, na zajęciach w szkole i w bibliotece 06.09.2021, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej”. Uczniowie klas pierwszych
i drugich wcielili się w bohaterów tragifarsy w przygotowanych przez siebie inscenizacjach. W tej akcji czytelniczej wzięła też udział pani dyrektor Roma Rypson-Goluda, która wraz z młodzieżą niezwykle sugestywnie przedstawiła relacje rodziny Dulskich.

To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości
i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji. Wszystko to sprawia, że dramat ten od ponad stu lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Dowodem tego są liczne inscenizacje teatralne oraz udane adaptacje telewizyjne i filmowe.

Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach. 

Serdecznie zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie w następnym roku 2022.

Sylwia Wiśniewska i Ewa Michalak