78 LAT TEMU WYBUCHŁO POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM

Dokładnie 78 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego wystąpili zbrojnie przeciwko niemieckim żołnierzom likwidującym getto. Powstanie nie miało strategicznych celów militarnych, nie miało też najmniejszych szans powodzenia. Było aktem desperacji, odpowiedzią na dokonywane przez Niemców ludobójstwo, walką w imię ludzkiej godności, którą chciano im odebrać. Powstanie w getcie wybuchło rankiem 19 kwietnia 1943 r. Było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. Przez blisko miesiąc warszawskie getto prowadziło bój z wojskami niemieckimi.

Ze względu na swoją symboliczną wymowę, powstanie w getcie warszawskim uważane jest przez naród żydowski za jedno z najważniejszych wydarzeń w jego historii.

Na classroomie biblioteki szkolnej pod tytułem "Akcja Żonkile 2021" są zebrane materiały z okazji rocznicy powstania w getcie. Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z materiałami lub wykorzystania ich na zajęciach związanych z upamiętnieniem rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

AKCJA ŻONKILE

Sylwia Wiśniewska