KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Uwaga!

Do 18 kwietnia 2021 wszystkie klasy będą realizowały zajęcia wyłącznie w formie zdalnej.

Uczniowie klas czwartych – możliwa jest organizacja konsultacji przygotowujących do egzaminów maturalnych po wcześniejszym zgłoszeniu się do nauczycieli prowadzących zajęcia.