Youlive
Menu
Kraje partnerskie
Witamy

Akceptacja wniosku programu Coemenius.

Projekt „Młodzi ludzie żyją i pracują w Europie” został zaakceptowany do realizacji na lata 2009/2010 i 2010/2011. Panie Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman koordynują działania wspólnie z klasą 1tlb.

W listopadzie 2009r. grupa uczniów będzie uczestniczyła w spotkaniu partnerów w Annmasse we Francji, a prawdopodobnie w kwietniu 2010 roku będziemy gościli naszych przyjaciół w naszej szkole. O wrażeniach z pobytu we Francji poinformujemy zaraz po powrocie. Na bieżąco będziemy przekazywać informacje o efektach realizacji projektu.


SZKOŁY PARTNERSKIE UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE „Młodzi ludzie żyją i pracują w Europie“

1. Heinrich-Kleyer-Schule - średnia szkoła zawodowa
Kuhhornshofweg 27, 60320 Frankfurt nad Menem, Niemcy
http://www.heinrich-kleyer-schule.de

2. Colegiul Naţional Pedagogic “Gh. Lazăr”
Alexandru Vaida Voevod Street Nr. 55, 400952 Cluj-Napoca Rumunia
www.colegiulpedagogiccluj.ro

3. Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”- średnia szkoła zawodowa
PIAZZETTA S.S. SALVATORE 1, 90134 Palermo, Włochy
www.reginamargheritapa.it

4. Lycee des Glieres- szkoła średnia
2a Avenue de Verdun, 74100 Annemasse, Francja
http://lyanngli.edres74.ac-grenoble.fr

5. Vocational school of electronic and electrotechnique “Michail Lomonosov”- średnia szkoła zawodowa
Nikola Petrov Nr. 31, 5100 Gorna Oriachovitza, Bułgaria
http://mvl.pip.digsys.bg


Wizyta przygotowawcza

W Zespole Szkół Technicznych zaplanowano pod koniec 2008 roku przygotowanie Projektu Comenius. W listopadzie 2008 roku odbyło się wstępne spotkanie z przedstawicielami niemieckiego koordynatora; szkołą Heinrich-Kleyer-Schule z Frankfurtu nad Menem. Przygotowano wspólnie ramowy plan współpracy. W lutym 2009 roku nauczyciel z naszej szkoły uczestniczył w wizycie przygotowawczej we Frankfurcie nad Menem, która umożliwiła spotkanie partnerów w celu:

- dopracowania założeń, celów i metodologii projektu;
- określenia roli i zadań partnerów;
- opracowania budżetu i planu pracy;
- wspólnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.

Wizyta przygotowawcza w szkole we Frankfurcie nad Menem odbyła się na początku lutego 2009 roku. Została przygotowana w sposób bardzo profesjonalny, osoba koordynująca działania zajmuje się projektami dla potrzeb tej szkoły. Uczestnicy wizyty mieli do dyspozycji profesjonalnie wyposażoną salę, gdzie pracowaliśmy nad projektem. Wszyscy aktywnie brali udział w tworzeniu wniosku. W czasie negocjacji posługiwano się językiem angielskim i niemieckim. W wizycie przygotowawczej nie mogli uczestniczyć przedstawiciele szkół z Bułgarii i Rumunii. Byliśmy z nimi cały czas w kontakcie drogą elektroniczną. Wnosili oni także propozycje do przygotowywanego projektu jako przyszli partnerzy. Wieczorami wspólnie realizowaliśmy program kulturalny: zwiedzaliśmy muzea, byliśmy w teatrze, poznawaliśmy miasto, jego zabytki i atrakcje oraz okoliczne miejscowości. W ostatnim dniu podsumowaliśmy naszą pracę, skopiowaliśmy wnioski dla siebie i powróciliśmy do swoich domów. Przed wysłaniem ostatecznego wniosku do Narodowej Agencji konsultowaliśmy wszelkie zmiany, aby powstał ostateczny wzór wniosku zgodny dla wszystkich. Wniosek został wysłany 20 lutego 2009 roku do Narodowej Agencji w Warszawie. W czerwcu 2009 roku zostanie ogłoszona decyzja o przyznaniu grantu.

Sylwia Wiśniewska

Copyright by www.d4u.glt.pl