Podsumowanie Etapu Polscy Uczeni.

Zakończony został ostatni etap tegorocznego OMNIBUSA, który był poświęcony polskim uczonym. W ciągu 3 tygodni uczniowie udzielali odpowiedzi na 9 pytań. Oto one wraz z poprawnymi odpowiedziami i komentarzami:

 

 

 

HISTORIA WOKÓŁ NAS

Zestaw I (9  – 15 marca 2015r.):

1. Był przedstawicielem lwowskiej szkoły matematycznej podał pierwszą aksjomatyczną definicję przestrzeni oraz zajmował się analizą funkcjonalną.

ODP.: Stefan Banach

2. Ten polski geograf, geofizyk, geolog, meteorolog, glacjolog i podróżnik, związany był z badaniami krajów polarnych. Zajmował się także badaniami promieniowania słonecznego i jego wpływem na zmiany pogody.

ODP.: Henryk Arctowski

3. Podaj imię i nazwisko polskiej historyk, działaczki społecznej autorki wielu prac na temat historii Lwowa oraz historii kobiet m.in. Kobieta w dawnej Polsce, która w 1940 roku przeniosła się z Lwowa do Warszaw. Działała w konspiracji, w 1943 r. została osadzona na Pawiaku. Zginęła w obozie Auschwitz-Birkenau.

ODP.: Łucja Charewiczowa

 

Zestaw II (16 – 22 marca 2015 r.):

1. Podaj imię i nazwisko najwybitniejszego polskiego egiptologa, dzięki któremu dokonano rekonstrukcji świątyni grobowej królowej Hatszepsut.

ODP.: Kazimierz Michałowski

2. Ten dziewiętnastowieczny polski etnograf, folklorysta i kompozytor przyczynił się do usystematyzowania kultury ludowej. Jego dziełem był zbiór Pieśni ludu polskiego.

ODP.: Oskar Kolberg

3. Był czołowym przedstawicielem dziewiętnastowiecznej warszawskiej szkoły historycznej, która jako powód upadku państwa polskiego w XVIII w. wskazywała wzmocnienie naszych sąsiadów. Jednym z jego dzieł jest praca Historyk wobec swego narodu i wobec ludzkości.

ODP.: Tadeusz Korzon

 

Zestaw III (23 – 29 marca 2015 r.):

1. Podaj imię i nazwisko zmarłego w 2015 roku polskiego historyka, wykładowcy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Jako student historii został relegowany z uczelni i skierowany do pracy w charakterze nauczyciela wf w Rzepinie. Po wznowieniu studiów obronił doktorat i habilitację. W latach 1993–1997 zajmował stanowisko wojewody zielonogórskiego.

ODP.: Marian Eckert

2. W swojej pracy Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (1929), zaprezentował koncepcję nazwaną reizmem, według której istnieją tylko rzeczy.

ODP.: Tadeusz Kotarbiński

3. Podaj imię i nazwisko polskiej prawniczki, profesor zwyczajnej nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Była pierwszym polskim rzecznikiem praw obywatelskich w latach 1987 do 1992.

ODP.: Ewa Łętowska

 

Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany był 1 punkt. Uczestnicy którzy jako pierwsi przysyłali poprawne odpowiedzi otrzymywali dodatkowe punkty. Spośród szkół gimnazjalnych dwukrotnie otrzymał je Rafał Nowicki oraz raz Ewa Głuchowska, natomiast wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych trzykrotnie Julia Skawińska. W trakcie trwania całego konkursu prowadzone były rankingi uczestników:

 

Gimnazja

I miejsce i tytuł OMNIBUSA: Rafał Nowicki 62

II miejsce: Ewa Głuchowska                       57

III Miejsce: Paula Majchrzak                        55

 

4.Luiza Miechów                      52

5.Marcelina Iwińska                 51

6.Marek Kowalski                    45

7.Eryk Mariański                     36

8.Joanna Parcel                       16

9.Katarzyna Starowińska         10

10.Krzysztof Juliański                7

 

Szkoły ponadgimnazjalne:        

I miejsce i tytuł OMNIBUSA: Julia Skawińska         65

II miejsce: Mateusz Borowy                                   55

III miejsce:  Grzegorz Marek oraz Adam Smerda    54

 

5.Kamila Bojar                       51

6.Dominika Markiewicz           50

7.Marta Zwolska                    49

Patryk Podpora                      49

Paulina Konsewicz                  49

Aleksandra Niemiec                49

11.Marlena Strojwąs               48

12.Gabriela Chmiel                 45

13.Paulina Górska                  40

14.Damian Kaczmarczyk         29

15.Robert Rak                        26

16.Joanna Kwaśna                  25

17.Paweł Granda                      9

18.Maciej Kudełka                    4

19.Agnieszka Bułakowska         3

20.Marta Hołowko                    2

 

 

O terminie uroczystego rozdania nagród powiadomimy w osobnej informacji. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.

Organizatorzy