Podsumowanie Etapów Historia wokół nas oraz Nauka

     Zakończone zostały dwa etapy tegorocznego OMNIBUSA, które były poświęcone historii wokół nas oraz nauce. W ciągu 6 tygodni uczniowie udzielali odpowiedzi na 18 pytań. Oto one wraz z poprawnymi odpowiedziami i komentarzami:

 

 

HISTORIA WOKÓŁ NAS

 

Zestaw I (19  – 25 stycznia 2015r.):

1. W 1759 r. niedaleko Sulechowa rozegrała się jedna z bitew wojny siedmioletniej, podczas której starły się ze sobą siły rosyjskie pod dowództwem Piotra Sałtykowa z wojskami pruskimi pod dowództwem von Wedela. Podaj nazwę miejscowości, o którą chodzi.

ODP.: Bitwa pod Kijami.

2. Wskaż pochodzenie nazwy Nowa Sól.

ODP.: Nazwa związana jest z przemysłem oczyszczania soli.

3. Malarz, urodzony w Zielonej Górze, był jednym z najwybitniejszych polskich malarzy XVIII wieku, jednak większość swojego życia spędził we Włoszech, gdzie identyfikowano go z krajem rodzinnym nazywając Taddeo Pollacco. Podaj jego prawdziwe imię i nazwisko.

ODP.: Tadeusz Kuntze (Konicz)

 

Zestaw II (26 stycznia – 1 lutego 2015 r.):

1. Zespół fortyfikacji wzniesionych w tym mieście w województwie lubuskim między XV a XX w., spowodował, że było ono nazywane miastem twierdzą. Taką funkcję pełniło też pod koniec II wojny światowej, co doprowadziło do zniszczenia 95 % budynków. O jakie miasto chodzi?

ODP.: Kostrzyn nad Odrą.

2. Podaj na jaki źródłosłów nazwy Szprotawa wskazuje XVII wieczny geograf szwajcarski Mateusz Merian w swoim dziele "Topographia”.

ODP.: polskie określenie miejsca, „na którym wiele pniaków i krzaków wykarczowano, by mieszkania na nich pobudować”

3. Czym zajmował się klikon nazywany także krzykaczem miejskim?

ODP.: Obwieszczał ważne informacje w miastach.

 

Zestaw III (2 – 8 lutego 2015 r.):

1. Ten laureat Nagrody Nobla był w latach 1872-1880 był lekarzem powiatowym w Wolsztynie. Podaj imię i nazwisko tej postaci.

ODP.: Robert Koch

2. Podaj nazwę miasta, które określa się „konwaliowym miastem”. Wyjaśnij od czego pochodzi to określenie.

ODP.: Ośno Lubuskie ponieważ, kiedyś miasto słynęło z produkcji bulw konwalii.

3. Wymień co najmniej trzy produkty tradycyjne województwa lubuskiego.

ODP.: jarzębiak, wino gronowe, trójniak, bochen chleba starowiejskiego, strudel, paska bukowińska, kapusta kwaszona nadnotecka.

NAUKA

 

Zestaw I (9 – 15 lutego 2015 r.):

1. Nagroda to przyznawana jest corocznie w wyniku głosowania w internecie by upamiętnić osoby, które przyczyniły się do przetrwania naszego gatunku w długiej skali czasowej, eliminując swoje geny z puli genów ludzkości w nadzwyczaj idiotyczny sposób. Podaj nazwę tej nagrody.

ODP.: Nagrody Darwina

2. Jakie są cele badawcze sondy kosmicznej New Horizons?

ODP.: Jej celem jest najstarszy przedstawiciel klasy KBO - Pluton, oraz jego księżyce - Charon, Nix i Hydra.

3. Jak potocznie nazywana była największa jak do tej pory pandemia grypy, która miała miejsce w latach 1918 – 1919.

ODP.: Hiszpanka

 

Zestaw II (16 lutego – 1 marca 2015 r.):

1. Od 1968 r. Bank Szwecji przyznaje dodatkową nagrodę związaną z Alfredem Noblem. Wskaż w jakiej kategorii jest ona przyznawana.

ODP.: W dziedzinie ekonomii.

2. Uczony ten jest uznawany za największego obecnie brytyjskiego astrofizyka, kosmologa oraz teoretyka fizyki. Pomimo choroby od lat popularyzuje naukę. Jego najpoczytniejszy, dziełem była „Krótka Historia czasu”.

ODP.: Stephen Hawking

3. Symboliczny zegar zagłady prowadzony od 1947 roku pokazuje zawsze ilość minut do północy, gdzie „północ” oznacza zagładę ludzkości. Początkowo „zagłada” oznaczała zagrożenie wojną nuklearną, jednak na przełomie XX i XXI wieku pojawiły się nowe zagrożenia. Wymień jakie zagrożenia dla ludzkości są obecnie uwzględniane przy zegarze zagłady.

ODP.: zagrożenia nuklearne, środowiskowe, technologiczne, terroryzm.

 

Zestaw III (23 lutego – 1 marca 2015 r):

1. W 1991 r. w Alpach znaleziono ciało tzw. człowieka z lodu. Podaj na jaki wiek datowane jest znalezisko.

ODP.: 3300 lat p.n.e.

2. Wskaż w jakiej dziedzinie nauki przyznawany jest Medal Fieldsa.

ODP.: z matematyki.

3. Rozwiń skrót SETI oraz wskaz główny cel prowadzenia tego programu.    

ODP.: Search for Extraterrestrial Intelligence

 

Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany był 1 punkt. Uczestnicy którzy jako pierwsi przysyłali poprawne odpowiedzi otrzymywali dodatkowe punkty. Spośród szkół gimnazjalnych dwukrotnie otrzymali je Rafał Nowicki, Paula Majchrzak oraz Luiza Miechów, natomiast wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych czterokrotnie Julia Skawińska oraz dwukrotnie Mateusz Borowy. W trakcie trwania całego konkursu prowadzone są rankingi uczestników:

 

Gimnazja

1. Rafał Nowicki                      52

2. Ewa Głuchowska                 47

3. Paula Majchrzak                   46

4. Luiza Miechów                     43

5. Marek Kowalski                   40

6. Marcelina Iwińska                39

7. Eryk Mariański                     27

8. Joanna Parcel                      16

9. Katarzyna Starowińska        10

10. Krzysztof Juliański              7

 

Szkoły ponadgimnazjalne:        

1. Julia Skawińska                  53

2-3. Adam Smerda                 46

Mateusz Borowy                    46

4. Marek Grzegorz                 45

5. Kamila Bojar                      42

6-7. Aleksandra Niemiec         41

Dominika Markiewicz              41

8-11. Marta Zwolska              40

Patryk Podpora                      40

Paulina Konsewicz                 40

Marlena Strojwąs                   40

12. Gabriela Chmiel               37

13. Paulina Górska                 31

14. Damian Kaczmarczyk       29

 15. Joanna Kwaśna                25

16. Robert Rak                       20

17. Paweł Granda                   9

18. Maciej Kudełka                 4

19. Agnieszak Bułakowska     3

20. Marta Hołowko                 2

 

 

Ostatni etap rozpocznie się 9 marca 2015 r.  i poświęcony będzie polskim uczonym. Kolejne zestawy pytań konkursowych ukazywać się będą:

- 9 marca,

- 16 marca,

- 23 marca.

 

Organizatorzy