Podsumowanie Etapu Chemia na co dzień

Zakończone zostały dwa etapy tegorocznego OMNIBUSA, które były poświęcone historii Ziemi oraz ciekawostkom matematycznym. W ciągu 6 tygodni uczniowie udzielali odpowiedzi na 18 pytań. Oto one wraz z poprawnymi odpowiedziami i komentarzami:

 

 

 

Zestaw I (29 grudnia 2014 – 4 stycznia 2015):

1. W wielu kosmetykach występują uznawane dziś za szkodliwe parabeny. Napisz czym one są (w znaczeniu chemicznym) oraz w jakim celu są stosowane w przemyśle kosmetycznym.

ODP.: Estry kwasu p-hydroksybenzoesowego o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, stosowane jako środki konserwujące leków i kosmetyków.

2. Wskaż kto wprowadził nazwę witamin.

ODP.: Robert Koch

3. Podaj imię i nazwisko francuskiego chemika żyjącego w XVIII w., który uważany jest za twórcę współczesnej chemii i dokonał pierwszej analizy powietrza. W czasie rewolucji francuskiej został stracony na gilotynie.

ODP.: Antoine Lavoisier

 

Zestaw II (5 - 11 stycznia 2015):

1. Podaj imię i nazwisko duńskiego uczonego, który w 1913 r. ogłosił model budowy atomu wodoru.

ODP.: Niels Bohr

2. Wyjaśnij czym jest woda królewska.

ODP.: Mieszanina stężonego kwasu solnego i azotowego w stosunku objętościowym 3:1.

3. Podaj nazwę neurotoksyny, używanej obecnie w medycynie kosmetycznej do usuwania zmarszczek, zatrucie którą należy do najbardziej niebezpiecznych dla organizmu ludzkiego.

ODP.: Jad kiełbasiany lub botoks.

 

Zestaw III (12-18 stycznia 2015):

1. Wskaż dzięki czemu szmaragd zawdzięcza swoją piękną, zieloną barwę.

ODP.: charakterystyczna barwa minerału, wywołana jest podstawieniami jonami chromu, rzadziej wanadu i żelaza.

2. Wymień nazwę pierwiastka, który posiada najwyższą temperaturę topnienia.

ODP.: Węgiel.

3. Podaj imię i nazwisko rosyjskiego chemika, który w 1869 r. odkrył prawo okresowości pierwiastków chemicznych.

ODP.: Dymitrij Mendelejew

 

 

Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany był 1 punkt. Uczestnicy którzy jako pierwsi przysyłali poprawne odpowiedzi otrzymywali dodatkowe punkty. Spośród szkół gimnazjalnych otrzymali je Marcelina Iwińska,  Luiza Miechów oraz Rafał Nowicki, natomiast wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych dwukrotnie Adam Smerda i raz Julia Skawińska. W trakcie trwania całego konkursu prowadzone są rankingi uczestników:

 

Gimnazja

1. Rafał Nowicki                      30

2.Ewa Głuchowska                   29

3.Paula Majchrzak                    26

4-5.Marek Kowalski                 23

Luiza Miechów                        23

6.Marcelina Iwińska                 21

7.Eryk Mariański                     20

8.Joanna Parcel                       14

9.Katarzyna Starowińska           10

10.Krzysztof Juliański                7

 

Szkoły ponadgimnazjalne:     

1.Julia Skawińska                   32

2.Adam Smerda                     28

3-4.Marek Grzegorz                 27

Mateusz Borowy                     27

5-7.Aleksandra Niemiec           26

Dominika Markiewicz              26

Marlena Strojwąs                   26

8-9.Kamila Bojar                   25

Joanna Kwaśna                     25

10-12.Marta Zwolska              23

Patryk Podpora                      23

Paulina Konsewicz                  23

13.Gabriela Chmiel                21

14.Damian Kaczmarczyk         20

15.Robert Rak                      18

16.Paulina Górska                 15

17.Paweł Granda                    9

18.Maciej Kudełka                  4

19.Agnieszka Bułakowska        3

20.Marta Hołowko                 2

 

 

Kolejny etap rozpoczął się 19 stycznia 2015 r. i poświęcony jest historii wokół nas.

 

Organizatorzy