Podsumowanie Etapów Historia Ziemi oraz Niezwykła matematyka

Zakończone zostały dwa etapy tegorocznego OMNIBUSA, które były poświęcone historii Ziemi oraz ciekawostkom matematycznym. W ciągu 6 tygodni uczniowie udzielali odpowiedzi na 18 pytań. Oto one wraz z poprawnymi odpowiedziami i komentarzami:

 

 

HISTORIA ZIEMI

 

Zestaw I (3 – 9 listopada 2014 r.):

1. Od czego pochodzi nazwa kambr?

ODP.: Nazwa wywodzi sięod rzymskiej prowincji Cambria (dzisiejsza Walia)

2. W której epoce żyły zwierzęta zasiedlające strefę tundrową wokół lądolodów (m.in. nosorożce włochate, mamuty, tygrysy szablozębne, hieny i niedźwiedzie jaskiniowe) i pojawiły się formy ludzkie, m.in. neandertalczyk, a pod koniec tej epoki człowiek rozumny.

ODP.: Wymienione zwierzęta i formy ludzkie pojawiły się w plejstocenie.

3. Czym zajmuje się dendrochronologia?

ODP.: Jest tonaukowa metoda datowania, polegająca na analizie wzoru słojów drzew.

 

Zestaw II (10 – 16 listopada 2014 r.):

1. Czym są drumliny?

ODP.: Drumliny to niskie i owalne wzgórza, wydłużone zgodnie z kierunkiem ruchu lodowca.

2. Ile lat temu nastąpił zanik ostatniego zlodowacenia na terenie Polski

ODP.: Zanik ostatniego zlodowacenia na terenie Polski nastąpił 13,7 tys. Lat temu.

3. Wymień 4 twórcze skutki wybuchów wulkanów:

ODP.: Są to na przykład: żyzne gleby (tufy wulkaniczne); atrakcja turystyczna; energia geotermalna; wody termalne (gorące źródła, gejzery); surowce mineralne: siarka; surowce skalne: pumeks.

 

Zestaw III (17 – 23 listopada 2014 r.):

1. Gdzie w Polsce można odnaleźć ślady dawnego wulkanizmu?

ODP.: W Polsce odnaleźć można ślady dawnego wulkanizmu na Śląsku, w Pieninach, Beskidzie Sądeckim, w południowej części Wyżyny Olkuskiej, w Górach Świętokrzyskich.

2. Co określają skala Richtera i skala Mercallego?

ODP.: Obie skale określają wielkość trzęsień Ziemi.

3. Wymień przyrodnicze skutki trzęsień Ziemi.

ODP.: Są to na przykład: obrywanie się szczytów gór; pęknięcia, szczeliny, rowy; osuwiska skalne, lawiny błotne i śnieżne;  fale tsunami; zniszczenia fauny i flory; znikanie wysp.NIEZWYKŁA MATEMATYKA

 

Zestaw I (24 – 30 listopada 2014 r.):

1. Wyjaśnij co nazywane jest złotym podziałem i gdzie znajduje zastosowanie?

ODP.: podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Złoty środek znajduje zastosowanie między innymi w architekturze, malarstwie i fotografii.

2. Jaka liczba kryje się pod nazwą Ludolfiny? Podaj skąd wzięła się ta nazwa.

ODP.: Nazwa Ludolfiny odnosi się do liczby ∏, a nazwa ta wzięła się od imienia Ludolfa van Ceulena, który jako pierwszy obliczył wartość liczby do 35 miejsca po przecinku.

3. Nad bramą do jakiej szkoły starożytnej znajdował się napis „niech nie wchodzi nikt nieobeznany z geometrią”?

ODP.: Napis ten znajdował się nad bramą prowadzącą do Akademii Platona w starożytnych Atenach.

 

Zestaw II (1 – 7 grudnia 2014 r.):

1. Podaj imię autora Elementów, dzieła, które było podstawą geometrii przez kilkanaście wieków.

ODP.: Euklides.

2. Podaj przykład liczb lustrzanych.

ODP.: liczbami lustrzanymi są na przykład: 13 i 31, 547 i 745, 1234 i 4321.

3. Wyjaśnij co nazywamy liczbą doskonałą oraz podaj przykład najmniejszej takiej liczby.

ODP.: Jest to liczba naturalna, która jest sumą wszystkich swych dzielników właściwych od niej mniejszych. Najmniejszą taką liczbą jest 6.

 

Zestaw III (8  – 14 grudnia 2014 r.):

1. Wyjaśnij na czym polega zjawisko fraktali.

ODP.: w znaczeniu potocznym oznacza zwykle obiekt samopodobny czyli taki, którego części są podobne do całości.

2. Jak cywilizacja stosowała jako pierwsza system sześćdziesiątkowego? Wskaż dwa przykłady dzisiejszego jego zastosowania.

ODP.: Sumerowie. Dziś system ten stosuje się przy podziale czasu oraz wyznaczaniu kątów.

3. Co nazywamy trójkątem Pascala.

ODP.: jest to trójkąt liczbowy, na bokach którego znajdują się liczby 1, a pozostałe powstają jako suma dwóch bezpośrednio znajdujących się nad nimi.

 

Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany był 1 punkt. Uczestnicy którzy jako pierwsi przysyłali poprawne odpowiedzi otrzymywali dodatkowe punkty. Spośród szkół gimnazjalnych sześciokrotnie otrzymała je Marlena Strojwąs, natomiast wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych czterokrotnie Julia Skawińska oraz po razie Marek Grzegorz i Adam Smerda. W trakcie trwania całego konkursu prowadzone są rankingi uczestników:

 

Gimnazja

1. Marlena Strojwąs             23

2.Rafał Nowicki                  18

3. Ewa Głuchowska             18

4. Paula Majchrzak              16

5. Marek Kowalski               15

6. Luiza Miechów                13

7. Eryk Mariański                12

8. Marcelina Iwińska            11

9. Joanna Parcel                  7

10. Krzysztof Juliański           5

11. Katarzyna Starowińska     3

 

Szkoły ponadgimnazjalne:    

1. Julia Skawińska              22

2. Marek Grzegorz              18

3. Mateusz Borowy             18

4. Adam Smerda                17

5. Kamila Bojar                  17

6. Aleksandra Niemiec         17

7. Joanna Kwaśna              17

8. Dominika Markiewicz       17

9. Gabriela Chmiel             16

10. Marta Zwolska             15

11. Patryk Podpora            15

12. Robert Rak                 15  

13. Paulina Górska            15

14. Paulina Konsewicz        14

15. Damian Kaczmarczyk    14

16. Paweł Granda               9

17. Maciej Kudełka             4

18. Agnieszka Bułakowska    3

19. Marta Hołowko             2Kolejny etap rozpoczął się 29 grudnia 2014 i poświęcony jest chemii na co dzień. Kolejne zestawy pytań konkursowych ukazywać się będą:

- 5 stycznia,

- 12 stycznia.


Organizatorzy