Podsumowanie Parki narodowe i rezerwaty OMNIBUSA

Zakończony został pierwszy etap tegorocznego OMNIBUSA, który był poświęcony tematyce dotyczącej Parków Narodowych oraz rezerwatów. W ciągu 3 tygodni uczniowie udzielali odpowiedzi na 9 pytań. Oto one wraz z poprawnymi odpowiedziami i komentarzami:

Zestaw I (30 grudnia 2013  – 5 stycznia 2014 r.):
1. Wyjaśnij w jakim celu zakładane są parki narodowe?
ODP.: Według Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. „Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów”
2. Jak nazywa się amerykański park narodowy, leżący nad komorą magmową, która jest pozostałością superwulkanu?
ODP.: Parkiem tym jest amerykański Yellowstone.
3. Na obszarze jakiego województwa znajduje się rezerwat olchowy Zimna Woda?
ODP.: Rezerwat olchowy Zimna woda znajduje się w województwie lubuskim.
Komentarz: Rezerwatów o nazwie zimna woda jest w Polsce kilkanaście, jednak tylko ten z województwa lubuskiego został utworzony ze względu na unikatowość olszyny.

Zestaw II (6 – 12 stycznia 2014 r.):
1. Podaj różnicę między parkiem narodowym a rezerwatem.
ODP.: W Parku narodowym obowiązuje całkowita ochrona przyrody oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, co dopuszczalne jest w rezerwacie. Ponadto oba obiekty różnią się wielkością (Parka Narodowy powyżej 1000 ha).
2. Na obszarze jakiego kontynentu znajduje się Park Narodowy „W”. Podaj również do czego nawiązuje jego nazwa?
ODP.: Parka Narodowy „W” znajduje się w Afryce, a jego nazwa nawiązuje do kształtu menadra rzeki Niger.
3. W logo którego z polskich parków narodowych znajduje się gęś zbożowa?
ODP.: Gęś zbożowa znajduje się w logo parku „Ujście Warty”.  

Zestaw III (13  – 19 stycznia 2014 r.):
1. Wskaż przybliżoną liczbę parków narodowych na świecie.
ODP.: Przybliżona liczba Parków narodowych na świecie wynosi około 7000.
2. Podaj nazwę rezerwatu afrykańskiego, który położony jest na obszarze kaldery po wygasłym wulkanie.
ODP.: Parkiem tym jest Ngoro Ngoro.
3. Podaj nazwę najstarszego parku narodowego w Polsce.
ODP.: Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest Białowieski Park Narodowy.  
Komentarz: Białowieski Park jest najstarszy pod względem formalnym.

Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany był 1 punkt. Uczestnicy którzy jako pierwsi przysyłali poprawne odpowiedzi otrzymywali dodatkowe punkty. Spośród szkół gimnazjalnych otrzymali je Wiktor Bohusz, Dominik Fic oraz Katarzyna Kosińska, natomiast wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych dwukrotnie Aleksandra Smerda i raz Michał Bylica. W trakcie trwania całego konkursu prowadzone są rankingi uczestników:

Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne:
1-2. Wiktor Bohusz    29
Dominik Fic    29
3. Kosińska Katarzyna    27
4-6. Szymon Bąkiewicz    26
Karolina Gomułka    26
Agata Szyszka    26
7-14. Marcel Oborski    25
Patrycja Orłowska    25
Adam Smerda    25
Martyna Kałużna    25
Marcin Tymyszyn     25
Aleksandra Poniży    25
Bartek Mazurczyk    25
1. Kamila Bojar    27
2-5. Robert Rak     26
Michał Bylica    26
Julia Skawińska    26
Aleksandra Smerda    26
6. Paulia Cieślewicz     20
7-8. Daria Korwel     18
Martyna Szeterlak     18
9. Martika Wojtkiewicz     15
10-11. Bartosz Tomaszewski     11
Magdalena Bortnowska    11
12. Tomasz Kujawa    7
13. Szymon Marzec     3
Zuzanna Gadkowska     25
15-17. Michna Beata    24
Paulina Tempka    24
Natalia Rogozińska     24
18-20. Sys Izabela    23
 Daniel Przybycień     23
Jowita Drzewiecka     23
21-26. Marlena Strojwąs    22
Joanna Groszek    22
Klaudia Kamola     22
Maciej Matysiak     22
Wiktoria Dominiczak     22
Martyna Klimkowicz     22
27. Aleksandra Świderska    21
28. Katarzyna Kaletka     20
29-30. Justyna Witulska    19
Klaudia Ufniak    19
31-32. Karol Cichoszewski    18
Karina Radczuk.    18
33-34. Martyna Lis    17
Tomek Kominowski    17
35. Albert Brychcy     16
36-40. Natalia Skalecka     15
Bartosz Tymczyszyn    15
Sebastian Matysiak      15
Izabela Ślęzak     15
Maria Łączna     15
41. Klaudia Grochowa     14
42-43. Kamila Wiśniewska    9
Katazryna Ratajczak     9
44. Kamil Ratajczak     8
45-46. Anna Puchacz     7
Zuzanna Telus     7
47. Zgóralska Monika    6
48-49. Marta Pawlak     5
Joanna Stefańska    5
50-54. Hania Brzezińska    2
Erwina Kurek     2
Jakub Kozubal     2
Adrain Zmora     2
Paula Topolan     2
55. Wiktoria Jaskółka    1
 

W dniu 20 stycznia rozpoczął się czwarty etap konkursu – tym razem związany z Noblistami. Kolejne zestawy pytań konkursowych ukazywać się będą:
- 20 stycznia,
- 27 stycznia,
- 3 lutego.

Przypominamy jednocześnie, że jeżeli pytania znikną ze strony głównej, można je znaleźć w zakładce OMNIBUS (po stronie prawej).

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w OMNIBUSIE !!!


Organizatorzy