TESTING

strona doświadczalna - przykładowy plik ma nazwę "test.pdf"

tu jest normalny link -  TUTAJ

A pod spodem masz efekt wpisania kodu  - {edoc} upload/test.pdf{/edocs}