PARTNERZY

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edykacyjnych Dzieci i Młodzieży

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze ma na celu:

  • utrwalanie wiedzy i kształtowanie umiejętności koniecznych na egzaminie maturalnym
  • poszerzenie wiedzy uczniów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym
  • utrwalanie wiedzy i kształtowanie umiejętności koniecznych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
  • wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych
  • pomoc uczniom w zrozumieniu i opanowaniu umiejętności koniecznych podczas egzaminów zewnętrznych
  • wsparcie uczniów z trudnościami w nadrobieniu zaległości i zrozumieniu treści nauczania
  • wsparcie uczniów zdolnych w rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu wiedzy

wrzesień - grudzień 2017

Zajęcia

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Technik elektryk - przygotowanie do egzaminu zawodowego

 Piątek  12.25 - 14.00 1

Technik logistyk – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 Czwartek

 Piątek

 Czwartek

 Środa

 Piątek

 Czwartek

 Wtorek

 Środa

 

 5.10.2017 (2h)

 20.10.2017 (1h)

 26.10.2017 (2h)

 8.11.2017 (1h)

 10.11.2017 (1h)

 16.11.2017 (1h)

 21.11.2017 (1h)

 6.12.2017 (1,5h)

 

1
Technik gazownictwa – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 Środa

 Środa

 Środa

 Czwartek

 Wtorek

 Środa

 Środa

 4.10.2017 (2h)

 11.10.2017 (2h)

 18.10.2017 (2h)

 2.11.2017 (2h)

 7.11.2017 (2h)

 15.11.2017 (2h)

 29.11.2017 (1h)

1

Technik mechanik – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 Poniedziałek
 (od 9.10.2017 - 
 13.11.2017)

 Czwartek
 (od 23.11.2017)

 14.05 - 14.50
 (1h)

  14.05 - 15.35
 (2h)

1
Technik geolog - przygotowanie do egzaminu zawodowego

 Piątek

 Wtorek

 Środa

 

 20.10.2017 (3h)

 24.10.2017 (2h)

 29.11.2017 (4h)

 

1