Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edykacyjnych Dzieci i Młodzieży

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze ma na celu:

  • utrwalanie wiedzy i kształtowanie umiejętności koniecznych na egzaminie maturalnym
  • poszerzenie wiedzy uczniów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym
  • utrwalanie wiedzy i kształtowanie umiejętności koniecznych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
  • wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych
  • pomoc uczniom w zrozumieniu i opanowaniu umiejętności koniecznych podczas egzaminów zewnętrznych
  • wsparcie uczniów z trudnościami w nadrobieniu zaległości i zrozumieniu treści nauczania
  • wsparcie uczniów zdolnych w rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu wiedzy

wrzesień - grudzień 2019 

Zajęcia

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Język polski - przygotowanie do matury

Prowadząca: Ines Fronczyk-Zelisko

 środa

 czwartek

 piątek

 7.15 - 8.00

 7.15 - 8.00

 7.15 - 8.00

 3h / tydzień

Język angielski - przygotowanie do matury

Prowadząca: Lucyna Hoffman

 poniedziałek

 czwartek

 8.00 - 9.35

 14.25-15.10

 2h / tydzień

Język niemiecki - przygotowanie do matury

Prowadzący: Mieczysław Sokołowski

 czwartek  11.45 - 13.25 1h / tydzień 

Matematyka - przygotowanie do matury

Prowadząca: Agnieszka Chalecka 

 poniedziałek 

 środa

 piątek

 7.15 - 8.00 s.207

14.20 - 15.10 s.207

 7.15 - 8.00 s.207

 2h / tydzień

 

 

luty- czerwiec 2020 

Zajęcia

Dzień

Godzina

Liczba godzin