Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edykacyjnych Dzieci i Młodzieży

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze ma na celu:

  • utrwalanie wiedzy i kształtowanie umiejętności koniecznych na egzaminie maturalnym
  • poszerzenie wiedzy uczniów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym
  • utrwalanie wiedzy i kształtowanie umiejętności koniecznych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
  • wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych
  • pomoc uczniom w zrozumieniu i opanowaniu umiejętności koniecznych podczas egzaminów zewnętrznych
  • wsparcie uczniów z trudnościami w nadrobieniu zaległości i zrozumieniu treści nauczania
  • wsparcie uczniów zdolnych w rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu wiedzy

wrzesień - grudzień 2018 

Zajęcia

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Technik logistyk – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 -

 23.10.2018 (2h)

 30,10.2018 (2h)

1
Technik gazownictwa – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 -

 24.10.2018 (2h)

 25.10.2018 (2h)

 29.10.2018 (2h)

2

Technik mechanik – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 -

  1
Matematyka - przygotowanie do matury

 -

 11.10.2018 (1h)

 12.10.2018 (1h)

 30.10.2018 (1h)

 31.10.2018 (1h)

1

 

 

luty- czerwiec 2019 

Zajęcia

Dzień

Godzina

Liczba godzin