PARTNERZY

Zespoły Przedmiotowe

Zespoły Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

l.p.

Przewodniczący

Zespół

Skład

1

Roma Rypson-Goluda

Język polski, religia, WOS, WOK, historia, HiS

Roma Rypson-Goluda

Ines Fronczyk

Ewa Michalak

Ks. Damian Kołodziej

Anna Roszak

2

Aleksandra Busz

Język angielski, język niemiecki

Lucyna Hoffman

Aleksandra Busz

Mieczysław Sokołowski

Agnieszka Staniów

Adam Łobaczewski

3

Beata Jóźwiak

Matematyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, fizyka

Jacek Prońko

Agnieszka Chalecka

Beata Jóźwiak

Joanna Babiś

Jarosław Ciągło

Michał Morawski

Waldemar Sadurski

4

Krzysztof Szymula

Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Edyta Polewska

Krzysztof Szymula

Anna Sokołowska

Ines Fronczyk   

5

Katarzyna Grzesińska

przedmioty zawodowe geologiczne

Katarzyna Grzesińska

Mirosław Wyderkiewicz  

6

Mirosław Wyderkiewicz

przedmioty zawodowe gazownicze

Mirosław Wyderkiewicz

Marek Babicz

7

Agnieszka Ciągło

Przedmioty zawodowe logistyczne

Agnieszka Ciągło

Monika Kozłowska

Agnieszka Żelek

Agnieszka Satniów

Krzysztof Andrzejewski

 

Jarosław Ciągło

Przedmioty zawodowe elektryczne

Jarosław Ciągło

8

Mariusz Kita

Przedmioty zawodowe mechaniczne

Mariusz Kita

Krzysztof Rogowski

Marek Ostrowski