KONKURS "WARTO BYĆ DOBRYM" ROZSTRZYGNIĘTY!

Wiemy już, kto w tym roku na wakacje będzie jeździł nowiutkim rowerem... To ANGELIKA SOLSKA z klasy 2 TS. Certyfikaty uczestnictwa otrzymali również: Rafał Stępa z 2TMR, Karolina Budzyn i Marta Walkowiak z 1TS. Gratulujemy laureatce i  wszystkim uczestnikom!

     Przypominam, że ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE wziął  udział
 w I edycji akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Dzieci z 1500 szkół w całej Polsce brały udział w konkursie na dobre uczynki w ramach akcji. Natomiast laureaci z każdej placówki wygrali rowery górskie marki KROSS.
Akcja "Warto być dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem I edycji akcji był konkurs, skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadziła samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem górskim marki KROSS. Od początku semestru uczniowie konkurowali między sobą  w realizacji dobrych uczynków w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska.Koordynatorem akcji w naszej szkole był Rzecznik Praw Ucznia – p.Roma Rypson- Goluda.