Nasi elektrycy mają uprawnienia!

12 kwietna 2016r. 17 uczniów z klas 4TEM oraz 3TEG ( technik elektryk), przystąpiło do egzaminu na świadectwo kwalifikacyjne elektryka.

Egzamin odbył się przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną powoływaną przez Ministra Gospodarki.

Wszyscy uczniowie zaliczyli egzamin pozytywnie. Uzyskali prawo do samodzielnego wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.

                                                                                                                                                             GRATULUJEMY .