PARTNERZY

KONKURS "POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY" ROZSTRZYGNIĘTY! NASZA SZKOŁA PO RAZ PIĄTY W FINALE!

7 marca 2018 r. w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze odbył się finał regionalny V edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” jest formą popularyzacji programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów. W tegorocznych rozgrywkach na szczeblu regionalnym udział wzięło 40 laureatów etapu szkolnego z 20 placówek. Zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 35 pytań z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia.

Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy, 3 osoby wypełniły test bezbłędnie, uzyskując maksymalną liczbę punktów, 3 osoby otrzymały po 34 punkty.

Największą liczbę punktów w teście uzyskali:

  1. Dawid Dobrzański Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze
  2. Natalia Tarczyńska z Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
  3. Daria Czyżak z Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.

Laureaci wezmą udział w etapie centralnym w Warszawie.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie: Zdzisław Klim, z-ca okręgowego inspektora pracy, przewodniczący Komisji;  Krzysztof Słapczyński, dyrektor zielonogórskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i Robert Simonjetz, nadinspektor pracy.

Wszystkich uczestników konkursu uhonorowano okolicznościowymi dyplomami, a laureatów  dodatkowo nagrodami rzeczowymi.