POWER

 W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Technicznych został przygotowany przez zespół  projekt z programu Erasmus+, KA1-Mobilność edukacyjna kadry edukacji szkolnej „Erasmus+Kopernik”. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację, ale został umieszczony na liście rezerwowej. W wyniku przesunięcia środków projekt  otrzymał jednak dofinansowany z Funduszy Europejskich, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2016r. wykonywane są działania projektowe. Projekt realizują w szkole Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman. Obie panie chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących projektu, którego realizacja wpłynie na:

- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez poznawanie nowoczesnych technologii TIK,

- podniesienie umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego,

- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego i niemieckiego,

- podniesienie sprawności i jakości komunikowania się  w języku niemieckim i angielskim,

- rozwój osobisty nauczycieli,

- efektywne porozumiewanie się w zespole i budowanie więzi;

- wzrost prestiżu macierzystej placówki w mieście i regionie,

- zwiększenie europejskiego wymiaru edukacji zawodowej  w Zespole Szkół Technicznych,

- szerzenie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur i zachowań.

Projekt uzyskał numer 2016-1PL01-KA101-025865, a jego tytuł brzmi „Erasmus + Kopernik”.

Celem projektu jest : MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ.

Dofinansowanie do projektu z UE wynosi: 15 265,10 PLN.

 

SEMINARIUM KONTAKTOWE ETWINNING

W dniach 8-10 listopada 2018r. w Hanowerze w Niemczech nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych Sylwia Wiśniewska uczestniczyła w seminarium kontaktowym eTwinning „Spain, Poland and Germany - uniting aspects”. W spotkaniu brali udział nauczyciele z Hiszpanii (6 osób), z Polski (8 osób) i Niemiec (12 osób), w czasie którego omówiono funkcjonowanie programu eTwinning

w placówkach oświatowych. Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia w praktyce jak działa program eTwinning i jak realizowane są projekty w szkołach. Ćwiczyliśmy na TwinSpace umieszczanie różnych dokumentów. Platforma ta jest dostępną w sieci przestrzenią, gdzie członkowie projektów eTwinning (nauczyciele i uczniowie) spotykają się, współpracują i dzielą swoją pracą.

Działania podejmowane przez organizatorów spotkania przyczyniły się do tego, że uczestnicy żywo reagowali na propozycje działań. Szybko zintegrowali się aby stworzyć zespoły, które przez dwa dni spotkania pracowały nad scenariuszem wspólnego projektu. W przyszłości każda grupa zrealizuje projekt w swojej szkole. Uczestnicząc w spotkaniu miałam szansę poznać nowych ludzi. Z wieloma nawiązałam kontakt, który wykorzystam do działań w przyszłości. Zespół, z którym pracowałam nad projektem „Virtual Picture Book” przygotował założenia, które wdroży do realizacji i wspólnie z koleżanką Lucyną Hoffman przeniesiemy projekt na grunt szkoły i zrealizujemy w ramach eTwinnigu, którego efekty będzie można odnaleźć na stronie WWW.live.etwinning.net.

Sylwia Wiśniewska

PROJEKT POWER - MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW NA KURSIE W DUSSELDORFIE

Projekty europejskie są bliskie nauczycielom Zespołu Szkół Technicznych, w latach 2017-2019 realizujemy projekt pt.: „Kopernik wraca do szkoły” dofinansowany z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, POWERS-2017-1-PL01-KA101-036626. W ramach tego działania nauczycielki Sylwia Wiśniewska i Elżbieta Markiewicz  w dniach 08-21.08.2018r. uczestniczyły w szkoleniu językowym w Dusseldorfie w Niemczech. Przez dwa tygodnie nauczycielki uczestniczyły w zajęciach szkoły językowej - Institut für Internationale Kommunikation. Na zorganizowanym kursie rozwijały znajomość języka niemieckiego i wykorzystanie tego języka w praktyce na zajęciach z uczniami. Szkolenie pozwoliło na doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Nauczycielki zdobyły doświadczenie realizując zadania praktyczne, poznały różnice kulturowe w poszczególnych krajach i rozwinęły umiejętności pracy na zajęciach w zakresie TIK. Dodatkowo zadaniem uczestników było zaprezentowanie swojego regionu, placówki, w której pracują oraz opisanie systemu kształcenia w kraju. Szkolenie zwiększyło wiedzę o systemie edukacji w różnych krajach m.in. w Niemczech, Turcji, Czechach czy Rosji. Liczba uczestników umożliwiła na nawiązanie nowych kontaktów, które być może zaowocują w przyszłości przygotowaniem projektu partnerskiego. Instytucja goszcząca zorganizowała dla wszystkich bogaty program integracyjny i kulturalny. Popołudniowe spotkania uczestników, wspólne zwiedzanie miasta i okolic oraz wycieczka do Brugii zintegrowały osoby biorące udział w szkoleniu.

Wykorzystanie środków unijnych przez placówki   oświatowe   to możliwość poznania języka obcego i krajów w ramach UE oraz nawiązania kontaktów z nauczycielami, którzy także chcą zaangażować się w międzynarodowe działania. Jeżeli bliskie są tobie działania międzynarodowe, to zapraszamy do współpracy.

WE'RE LEARNING ALL OUR LIVES

1 lipca 2018 wyjechałyśmy na Maltę na dwutygodniowy kurs doskonalić umiejętności językowe. Uczestniczyłyśmy w kursie języka angielskiego "Fluency& Language Development for Educational Staff". Lekcje pomogły nam w przełamaniu bariery językowej, gdyż obejmowały rozwój płynności wypowiedzi przez konwersację.

Znacznie poszerzyłyśmy swój zasób słownictwa i wzmocniłyśmy swoje kompetencje językowe. W szkole Eti  Malta w St. Julian’s miałyśmy możliwość poznania wielu ciekawych ludzi z całego świata. Udział w projekcie „Kopernik wraca do szkoły”  umożliwił nam nawiązać nowe przyjaźnie. Spotkania z nauczycielami z innych krajów były świetną okazją do wymiany doświadczeń.  Zajęcia z języka angielskiego miałyśmy od godziny 9.00 do 14.30. Po południu był czas na poznawanie zabytków i kultury Malty oraz czas na plażowanie i relaks.

W pierwszym tygodniu naszego pobytu zwiedziłyśmy: Vallettę, Sliemę, wyspę Gozo. W drugim tygodniu pojechałyśmy do Mdiny - byłej stolicy.

                                     Beata Jóźwiak & Beata Cichowlas-Poleszak

„KOPERNIK WRACA DO SZKOŁY”.

Na przełomie stycznia i lutego 2017r. w Zespole Szkół Technicznych został przygotowany przez zespół  projekt  w ramach programu Erasmus+, KA1 - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „Kopernik wraca do szkoły”. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację, ale został umieszczony na liście rezerwowej. W wyniku przesunięcia środków projekt  otrzymał  dofinansowany z Funduszy Europejskich, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W okresie od 01.10.2017r. do 28.02.2019r. wykonywane będą działania projektowe. Projekt koordynują w szkole Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman. W ramach projektu ośmiu nauczycieli:

Lucyna Hoffman

Sylwia Wiśniewska

Elżbieta Markiewicz

Beata Jóźwiak

Beata Cichowlas-Poleszak

Agnieszka Staniów

Agnieszka Żelek

Mariusz Kita

 będzie uczestniczyć w okresie wakacji  w szkoleniach językowych z angielskiego lub niemieckiego.

Koordynatorzy chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących projektu, którego realizacja wpłynie na:

- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez poznawanie nowoczesnych technologii TIK,

- podniesienie umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego,

- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego lub niemieckiego,

- podniesienie sprawności i jakości komunikowania się  w języku niemieckim lub angielskim,

- rozwój osobisty nauczycieli,

- efektywne porozumiewanie się w zespole i budowanie więzi;

- wzrost prestiżu macierzystej placówki w mieście i regionie,

- zwiększenie europejskiego wymiaru edukacji zawodowej  w Zespole Szkół Technicznych,

- szerzenie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur i zachowań.

Projekt uzyskał numer POWERS-2017-1-PL01-KA101-036626, a jego tytuł brzmi „Kopernik wraca do szkoły”.

Celem projektu jest : MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ.

Dofinansowanie do projektu z UE wynosi: 92 917,04 PLN.