POWER

 W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Technicznych został przygotowany przez zespół  projekt z programu Erasmus+, KA1-Mobilność edukacyjna kadry edukacji szkolnej „Erasmus+Kopernik”. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację, ale został umieszczony na liście rezerwowej. W wyniku przesunięcia środków projekt  otrzymał jednak dofinansowany z Funduszy Europejskich, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2016r. wykonywane są działania projektowe. Projekt realizują w szkole Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman. Obie panie chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących projektu, którego realizacja wpłynie na:

- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez poznawanie nowoczesnych technologii TIK,

- podniesienie umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego,

- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego i niemieckiego,

- podniesienie sprawności i jakości komunikowania się  w języku niemieckim i angielskim,

- rozwój osobisty nauczycieli,

- efektywne porozumiewanie się w zespole i budowanie więzi;

- wzrost prestiżu macierzystej placówki w mieście i regionie,

- zwiększenie europejskiego wymiaru edukacji zawodowej  w Zespole Szkół Technicznych,

- szerzenie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur i zachowań.

Projekt uzyskał numer 2016-1PL01-KA101-025865, a jego tytuł brzmi „Erasmus + Kopernik”.

Celem projektu jest : MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ.

Dofinansowanie do projektu z UE wynosi: 15 265,10 PLN.

„KOPERNIK WRACA DO SZKOŁY”.

Na przełomie stycznia i lutego 2017r. w Zespole Szkół Technicznych został przygotowany przez zespół  projekt  w ramach programu Erasmus+, KA1 - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „Kopernik wraca do szkoły”. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację, ale został umieszczony na liście rezerwowej. W wyniku przesunięcia środków projekt  otrzymał  dofinansowany z Funduszy Europejskich, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W okresie od 01.10.2017r. do 28.02.2019r. wykonywane będą działania projektowe. Projekt koordynują w szkole Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman. W ramach projektu ośmiu nauczycieli:

Lucyna Hoffman

Sylwia Wiśniewska

Elżbieta Markiewicz

Beata Jóźwiak

Beata Cichowlas-Poleszak

Agnieszka Staniów

Agnieszka Żelek

Mariusz Kita

 będzie uczestniczyć w okresie wakacji  w szkoleniach językowych z angielskiego lub niemieckiego.

Koordynatorzy chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących projektu, którego realizacja wpłynie na:

- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez poznawanie nowoczesnych technologii TIK,

- podniesienie umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego,

- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego lub niemieckiego,

- podniesienie sprawności i jakości komunikowania się  w języku niemieckim lub angielskim,

- rozwój osobisty nauczycieli,

- efektywne porozumiewanie się w zespole i budowanie więzi;

- wzrost prestiżu macierzystej placówki w mieście i regionie,

- zwiększenie europejskiego wymiaru edukacji zawodowej  w Zespole Szkół Technicznych,

- szerzenie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur i zachowań.

Projekt uzyskał numer POWERS-2017-1-PL01-KA101-036626, a jego tytuł brzmi „Kopernik wraca do szkoły”.

Celem projektu jest : MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ.

Dofinansowanie do projektu z UE wynosi: 92 917,04 PLN.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ERASMUS+KOPERNIK

Zespół projektowy Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman chciałby poinformować, że zrealizowany projekt o numerze 2016-1PL01-KA101-025865, pt.: „Erasmus + Kopernik” przeszedł pozytywną weryfikację. Raport końcowy projektu został pozytywnie rozpatrzony. Stanowi to dla nas sukces i motywację do dalszej pracy. Miło nam poinformować, że projekt z 2017 jest już w trakcie realizacji i mamy plany na stworzenie projektu w 2018 roku.

Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman

EWALUACJA REALIZACJI PROJEKTU ERASMUS+KOPERNIK

Lucyna Hoffman i Sylwia Wiśniewska jako uczestniczki mobilności są bardzo zadowolone ze zdobytych doświadczeń i pozyskanej wiedzy w czasie realizacji projektu. Panie chętnie polecają udział w szkoleniach swoim koleżankom i kolegom z pracy. Zachęcały do udziału poprzez przekazanie informacji na radzie pedagogicznej, organizacji warsztatów dla kolegów, poprzez media i przekazanie informacji na podstronie internetowej. Nauczycielki dzielą się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w realizowanym programie. Prowadziły też indywidualne konsultacje z uczniami zainteresowanymi podjęciem pracy na europejskim rynku. Przed wyjazdem na szkolenie przeprowadzono wśród kadry wywiad dotyczący zapotrzebowania na konkretne informacje techniczne z zakresu realizacji projektów międzynarodowych. W trakcie seminarium uczestniczki na bieżąco oceniały przydatność zdobytych informacji i przygotowywały materiały dla kadry ZST prezentujące tematykę podjętą w czasie szkolenia. Po powrocie organizowano spotkania informacyjne, w czasie których omawiano sukcesy i problemy związane z realizacją projektu oraz jego wpływu na działalność placówki. W ciągu roku przeprowadzono wywiady wśród uczniów, czy i w jaki sposób odczuli zmiany, które zaistniały w szkole po realizacji projektu. Na zajęciach wykorzystano metody i techniki poznane w czasie szkolenia. Podobne informacje zostały uzyskane od rodziców w czasie zebrań w celu oceny poprawy jakości nauczania i zwiększenia atrakcyjności naszej placówki. Również wśród absolwentów ZST znalazły się osoby, które odnalazły się na europejskim rynku pracy.

Czytaj więcej...

Działania zespołu projektowego w Zespole Szkół Technicznych

Realizacja projektu Erasmus+Kopernik w ramach programu POWER w roku szkolnym 2016/2017 wpłynęła na szereg działań rozwijających propagowanie idei współpracy międzynarodowej. Sylwii Wiśniewskiej i Lucynie Hoffman w ramach działań projektowych udało się stworzyć zespół, który:

a) koordynuje realizację projektu Erasmus+Kopernik z roku szkolnego 2016/2017,

b) rozpowszechnia informacje o programie POWER i ERASMUS+,

c) utrzymuje i wykorzystuje w nowotworzonych projektach kontakty nawiązane  podczas mobilności z 2016 roku,

d) ustawiczne poszukiwanie partnerów do współpracy i realizacji projektów, 

e) przygotowanie w 2017 roku projektu obejmującego dokształcanie nauczycieli w ramach Erasmus +,

f) rozpowszechnianie informacji o programie Erasmus+ na rynku lokalnym poprzez: prezentacje materiałów na terenie placówki, stronę internetową, maile informacyjne, dyskusje z  nauczycielami placówki i innymi.

Sylwia i Lucyna zawsze chętnie pomogą, są otwarte na współpracę i czekają na nowe propozycje wspólnych działań. Kontakt z nami tel. 68 3208409 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.