SEMINARIUM KONTAKTOWE ETWINNING

W dniach 8-10 listopada 2018r. w Hanowerze w Niemczech nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych Sylwia Wiśniewska uczestniczyła w seminarium kontaktowym eTwinning „Spain, Poland and Germany - uniting aspects”. W spotkaniu brali udział nauczyciele z Hiszpanii (6 osób), z Polski (8 osób) i Niemiec (12 osób), w czasie którego omówiono funkcjonowanie programu eTwinning

w placówkach oświatowych. Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia w praktyce jak działa program eTwinning i jak realizowane są projekty w szkołach. Ćwiczyliśmy na TwinSpace umieszczanie różnych dokumentów. Platforma ta jest dostępną w sieci przestrzenią, gdzie członkowie projektów eTwinning (nauczyciele i uczniowie) spotykają się, współpracują i dzielą swoją pracą.

Działania podejmowane przez organizatorów spotkania przyczyniły się do tego, że uczestnicy żywo reagowali na propozycje działań. Szybko zintegrowali się aby stworzyć zespoły, które przez dwa dni spotkania pracowały nad scenariuszem wspólnego projektu. W przyszłości każda grupa zrealizuje projekt w swojej szkole. Uczestnicząc w spotkaniu miałam szansę poznać nowych ludzi. Z wieloma nawiązałam kontakt, który wykorzystam do działań w przyszłości. Zespół, z którym pracowałam nad projektem „Virtual Picture Book” przygotował założenia, które wdroży do realizacji i wspólnie z koleżanką Lucyną Hoffman przeniesiemy projekt na grunt szkoły i zrealizujemy w ramach eTwinnigu, którego efekty będzie można odnaleźć na stronie WWW.live.etwinning.net.

Sylwia Wiśniewska