PROJEKT POWER - MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW NA KURSIE W DUSSELDORFIE

Projekty europejskie są bliskie nauczycielom Zespołu Szkół Technicznych, w latach 2017-2019 realizujemy projekt pt.: „Kopernik wraca do szkoły” dofinansowany z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, POWERS-2017-1-PL01-KA101-036626. W ramach tego działania nauczycielki Sylwia Wiśniewska i Elżbieta Markiewicz  w dniach 08-21.08.2018r. uczestniczyły w szkoleniu językowym w Dusseldorfie w Niemczech. Przez dwa tygodnie nauczycielki uczestniczyły w zajęciach szkoły językowej - Institut für Internationale Kommunikation. Na zorganizowanym kursie rozwijały znajomość języka niemieckiego i wykorzystanie tego języka w praktyce na zajęciach z uczniami. Szkolenie pozwoliło na doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Nauczycielki zdobyły doświadczenie realizując zadania praktyczne, poznały różnice kulturowe w poszczególnych krajach i rozwinęły umiejętności pracy na zajęciach w zakresie TIK. Dodatkowo zadaniem uczestników było zaprezentowanie swojego regionu, placówki, w której pracują oraz opisanie systemu kształcenia w kraju. Szkolenie zwiększyło wiedzę o systemie edukacji w różnych krajach m.in. w Niemczech, Turcji, Czechach czy Rosji. Liczba uczestników umożliwiła na nawiązanie nowych kontaktów, które być może zaowocują w przyszłości przygotowaniem projektu partnerskiego. Instytucja goszcząca zorganizowała dla wszystkich bogaty program integracyjny i kulturalny. Popołudniowe spotkania uczestników, wspólne zwiedzanie miasta i okolic oraz wycieczka do Brugii zintegrowały osoby biorące udział w szkoleniu.

Wykorzystanie środków unijnych przez placówki   oświatowe   to możliwość poznania języka obcego i krajów w ramach UE oraz nawiązania kontaktów z nauczycielami, którzy także chcą zaangażować się w międzynarodowe działania. Jeżeli bliskie są tobie działania międzynarodowe, to zapraszamy do współpracy.