„KOPERNIK WRACA DO SZKOŁY”.

Na przełomie stycznia i lutego 2017r. w Zespole Szkół Technicznych został przygotowany przez zespół  projekt  w ramach programu Erasmus+, KA1 - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „Kopernik wraca do szkoły”. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację, ale został umieszczony na liście rezerwowej. W wyniku przesunięcia środków projekt  otrzymał  dofinansowany z Funduszy Europejskich, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W okresie od 01.10.2017r. do 28.02.2019r. wykonywane będą działania projektowe. Projekt koordynują w szkole Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman. W ramach projektu ośmiu nauczycieli:

Lucyna Hoffman

Sylwia Wiśniewska

Elżbieta Markiewicz

Beata Jóźwiak

Beata Cichowlas-Poleszak

Agnieszka Staniów

Agnieszka Żelek

Mariusz Kita

 będzie uczestniczyć w okresie wakacji  w szkoleniach językowych z angielskiego lub niemieckiego.

Koordynatorzy chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących projektu, którego realizacja wpłynie na:

- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez poznawanie nowoczesnych technologii TIK,

- podniesienie umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego,

- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego lub niemieckiego,

- podniesienie sprawności i jakości komunikowania się  w języku niemieckim lub angielskim,

- rozwój osobisty nauczycieli,

- efektywne porozumiewanie się w zespole i budowanie więzi;

- wzrost prestiżu macierzystej placówki w mieście i regionie,

- zwiększenie europejskiego wymiaru edukacji zawodowej  w Zespole Szkół Technicznych,

- szerzenie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur i zachowań.

Projekt uzyskał numer POWERS-2017-1-PL01-KA101-036626, a jego tytuł brzmi „Kopernik wraca do szkoły”.

Celem projektu jest : MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ.

Dofinansowanie do projektu z UE wynosi: 92 917,04 PLN.