ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ERASMUS+KOPERNIK

Zespół projektowy Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman chciałby poinformować, że zrealizowany projekt o numerze 2016-1PL01-KA101-025865, pt.: „Erasmus + Kopernik” przeszedł pozytywną weryfikację. Raport końcowy projektu został pozytywnie rozpatrzony. Stanowi to dla nas sukces i motywację do dalszej pracy. Miło nam poinformować, że projekt z 2017 jest już w trakcie realizacji i mamy plany na stworzenie projektu w 2018 roku.

Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman