EWALUACJA REALIZACJI PROJEKTU ERASMUS+KOPERNIK

Lucyna Hoffman i Sylwia Wiśniewska jako uczestniczki mobilności są bardzo zadowolone ze zdobytych doświadczeń i pozyskanej wiedzy w czasie realizacji projektu. Panie chętnie polecają udział w szkoleniach swoim koleżankom i kolegom z pracy. Zachęcały do udziału poprzez przekazanie informacji na radzie pedagogicznej, organizacji warsztatów dla kolegów, poprzez media i przekazanie informacji na podstronie internetowej. Nauczycielki dzielą się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w realizowanym programie. Prowadziły też indywidualne konsultacje z uczniami zainteresowanymi podjęciem pracy na europejskim rynku. Przed wyjazdem na szkolenie przeprowadzono wśród kadry wywiad dotyczący zapotrzebowania na konkretne informacje techniczne z zakresu realizacji projektów międzynarodowych. W trakcie seminarium uczestniczki na bieżąco oceniały przydatność zdobytych informacji i przygotowywały materiały dla kadry ZST prezentujące tematykę podjętą w czasie szkolenia. Po powrocie organizowano spotkania informacyjne, w czasie których omawiano sukcesy i problemy związane z realizacją projektu oraz jego wpływu na działalność placówki. W ciągu roku przeprowadzono wywiady wśród uczniów, czy i w jaki sposób odczuli zmiany, które zaistniały w szkole po realizacji projektu. Na zajęciach wykorzystano metody i techniki poznane w czasie szkolenia. Podobne informacje zostały uzyskane od rodziców w czasie zebrań w celu oceny poprawy jakości nauczania i zwiększenia atrakcyjności naszej placówki. Również wśród absolwentów ZST znalazły się osoby, które odnalazły się na europejskim rynku pracy.

 

W wyniku działań podejmowanych w placówce w trakcie trwania projektu przeprowadzono różnego rodzaju akcje. W ich rezultacie uczniowie zdobyli możliwość rozwoju kreatywności
 i wrażliwości społecznej. Podjęte przedsięwzięcia promują szkołę w środowisku lokalnym i zapewniają realizację potrzeb edukacyjnych oraz społecznych. Wyznacznikiem sukcesu projektu jest również częstotliwość odwiedzin strony internetowej poświęconej promowaniu projektu - oznacza to bowiem, iż informacje na temat projektu są chętnie wyszukiwane, a on sam budzi zainteresowanie uczniów, rodziców, kadry z i spoza placówki, jak również innych osób niezwiązanych bezpośrednio z ZST. Informacje o projekcie umieszczono też na platformach e-Twinning oraz SEG.