Projekt POWER - szkolenie pracowników

     Projekty europejskie są bliskie działaniu nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych. W roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest projekt pt.: „Erasmus + Kopernik”  dofinansowany z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, POWERS-2016-1PL01-KA101-025865. W ramach tego działania nauczyciele Lucyna Hoffman i Sylwia Wiśniewska w dniach 23-28.10.2016r. uczestniczyły w szkoleniu pracowników szkół w Porto w Portugalii. Udział w kursie pozwolił na poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowania, organizacji i realizacji projektów. Panie zdobyły doświadczenie realizując zadania praktyczne, poznały różnice kulturowe w poszczególnych krajach i rozwinęły umiejętności w zakresie TIK. Dodatkowo zadaniem uczestników było zaprezentowanie swojego regionu, placówki, w której pracują i opisanie systemu kształcenia w swoim kraju. W Porto spotkały się 44 osoby z dziewięciu państw. Taka liczba uczestników pozwoliła na nawiązanie nowych kontaktów, które być może zaowocują przygotowaniem projektu partnerskiego. Wykorzystanie środków unijnych przez placówki oświatowe to możliwość poznania nowych krajów w ramach UE oraz nawiązania kontaktów z nauczycielami, którzy także chcą zaangażować się w międzynarodowe działania. Lucyna Hoffman i Sylwia Wiśniewska planują przygotowanie w następnym roku szkolnym kolejnego projektu. Jeżeli bliskie są tobie działania międzynarodowe, to zapraszamy do współpracy.

 Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman